Stand van zaken onderzoeksondersteuning hbo


Huidige situatie

Praktijkgericht onderzoek is een relatief nieuw fenomeen binnen het hbo. Hogescholen hebben daarom een beperkte traditie met betrekking tot onderzoeksondersteuning. Toch hebben ook hogescholen behoefte aan een geïntegreerde onderzoeksinfrastructuur inclusief ondersteuning en expertise om hun onderzoekers goed te kunnen faciliteren.

Factoren die bijdragen aan die behoefte zijn onder meer:

 • Het praktijkgericht onderzoek heeft een grote vlucht genomen:
  - het aantal lectoren steeg van 300 in 2007 naar bijna 700 in 2020
  - de onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter.
 • Er worden meer eisen aan praktijkgericht onderzoek gesteld (door financiers, de Gedragscode Wetenschappelijke integriteit, het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) en de AVG.
 • De ontwikkeling van Open Science en FAIR.
 • De opkomst van data-intensief onderzoek binnen praktijkgericht onderzoek.

Hogescholen werken daarom gezamenlijk aan de inrichting van een onderzoeksinfrastructuur en de ondersteuning daarvan. 

Diensten en faciliteiten voor praktijkgericht onderzoek

Hoewel de diensten en faciliteiten die het hbo gebruikt deels overlappen met die van het wo vraagt praktijkgericht onderzoek soms om andere oplossingen:

 • Praktijkgericht onderzoek verschilt in aard, werkwijze, output en doorwerking in onderwijs en beroepspraktijk.
 • Hogescholen werken samen om gezamenlijk IT-oplossingen uit te besteden of te ontwikkelen. Denk aan SURF Research Drive voor het opslaan en delen van onderzoeksdata.
 • Het hbo maakt gebruik van specifieke platformen gericht op praktijkgericht onderzoek, zoals bijvoorbeeld SURFsharekit voor de publicatie van onderzoeksoutput en Publinova (voorheen Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek);


Vraagstukken

Ontwikkelingstraject
Hogescholen verschillen in omvang. Daardoor zijn er grote verschillen in de ondersteuning van onderzoek. Vanuit het Nationaal Programma Open Science (NPOS) en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit wil de Vereniging Hogescholen voldoen aan haar zorgplicht via een passende route en passend tempo voor elke hogeschool. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met:

 • Capaciteit
 • Kennis en expertise: op Open Science en research datamanagement, de AVG, ethische en juridische aspecten
 • Infrastructuur
 • Standaarden en interoperabiliteit: zodat diensten gemakkelijker gekoppeld kunnen worden.

Data-intensief onderzoek
Data-intensief onderzoek is in opkomst bij hogescholen maar er is nog te beperkte kennis op dit terrein. Denk aan Big data, machine learning  en High Performance Computing.

Bewustwording
Op het gebied van hergebruik, publiceren in Open Access en het concept van Open Science werken we aan de bewustwording bij onderzoekers.


Meer informatie vind je in de pdf die je hier kunt downloaden.

 • No labels