Binnen het DCC-PO werken we 6 werkpakketten samen aan urgente vraagstukken.
Het zijn:

 • Governance:
  • Hoe leren we gezamenlijk expertise bundelen, inrichten helpdesk
  • Processen en procedures opzetten
  • Ontwikkelen van een governance en exploitatiemodel voor het continueren een landelijke DCC na afloop van het project
 • Kennis en Beleid:
  • In co-creatie trainingen inzetten in de eigen hogeschool
  • Interne organisatie hier omheen opbouwen
  • Hoe maak je data FAIR - Hierbij ook vooral aandacht voor interoperable en re-usable maken van data
  • Hoe maak je de organisatie rijp voor het omgaan met FAIR?
  • Onze organisaties rijp maken voor Open Science
 • Data Science Care Team:
  • Faciliteren van data-intensief onderzoek: inventariseren wat er al gebeurt, hoe dat landelijk samen te brengen
  • Inrichten learning community

 • ICT:
  • Toepassing referentie-architectuur voor praktijkgericht onderzoek op basis van de HORA/HOSA
  • Integrale ICT-ondersteuning voor praktijkgericht onderzoek verbeteren

 • Hub en Communicatie:
  • Ontwikkeling kennisplatform
  • Redactie website
  • Inrichting en support DCC-PO Helpdesk
  • Communicatie richting de ondersteuningsorganisaties in hogescholen/stakeholders
  • Versterken van de community (periodieke events, nieuwsbrieven etc.)
 • No labels