De European Student Identifier is een nieuw kenmerk dat geïntroduceerd is om studenten uniek te kunnen identificeren bij internationale uitwisselingen. Zo kunnen studenten die op Erasmus-uitwisseling gaan via SURFconext inloggen op alle diensten en kunnen de instellingen gegevens uitwisselen over die studenten. De European Student Identifier (ESI) is nodig in het kader van het digitaliseren van de processen van de uitwisselingsprogramma's binnen het Erasmus+-programma.


Zie ook: ESI uitgelegd in 1 minuut (Youtube)

Deadline augustus 2021

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs (NUFFIC) heeft alle Nederlandse hoger onderwijsinstellingen die meedoen aan het Erasmus+programma hierover geïnformeerd. Om deel te blijven nemen aan het Erasmus+-programma is toegang tot het MyAcademicID Identity- en accessmanagementsysteem (Erasmus+ End-User Services) en het Erasmus Without Papers-netwerk verplicht, waarin ESI bij beide een belangrijke rol speelt. Op deze pagina lees je wat je als instelling - wat betreft toegang tot MyAcademicID IAM (Erasmus+ Services) uiterlijk in augustus 2021 - technisch moet realiseren wat betreft ESI om te kunnen blijven participeren binnen dit programma. Op deze pagina vind je geen informatie over Erasmus without papers (EWP), dit valt de scope van SURF. Voor meer technische informatie over EWP verwijzen we je graag naar de EWP-wiki.


Werk je op het International Office en ga jij hier mee aan de slag? Betrek dan:
  • degene die binnen je instelling belast is met Identity- en accessmanagement (SURFconext-contactpersoon), én
  • de functioneel beheerder van het studentinformatiesysteem en/of mobiliteitssysteem. Deze collega kan contact opnemen met de aanbieder(s) van deze systemen om dat te regelen.

De technische informatie op deze pagina is bedoeld voor deze beide mensen binnen je instelling.

2 zaken regelen

Als instelling moet je technisch 2 zaken regelen. De ESI moet bekend zijn binnen:

1)  het identity-managementsysteem van de instelling: dat kan je via SURFconext regelen.

2) het studentinformatiesysteem en/of mobiliteitssysteem van de instelling: dit doe je in overleg met de aanbieder(s) van deze systemen.

ad 1) ESI-attribuut toevoegen aan het identity-managementsysteem (IdM) en aansluiten op de MyAcademicID proxy

Om de student digitaal te kunnen identificeren bij de Erasmus+ (end-users) services / MyAcademicID IAM is het nodig om de ESI toe te voegen aan het IdM en aan te sluiten op de MyAcademicID IAM-service. Daarvoor is het nodig eerst meer over de ESI te weten.

Wat is de ESI?

De ESI een wereldwijd uniek, persistent nummer dat protocol- en datatransport-neutraal is en niet-specifiek voor een bepaalde dienstverlener.

Bij het federatieve inloggen via SURFconext wordt een (minimale) set van gegevens over de gebruiker verstuurd. Dit zijn de zogeheten attributen. De ESI is één van de attributen die hierbij nodig is. De waarde van de ESI wordt weergeven in het attribuut urn:schac:attribute-def:schacPersonalUniqueCode.

De waarde van de ESI is als volgt opgebouwd: 

urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:<sHO>:<code>

Waarbij: 

  • <sHo> de waarde is van de schacHomeOrganization van de instelling die de code uitgeeft
  • <code> een string die een student uniek identificeert binnen het domein van de genoemde instelling (sHo)

Instelling moet ESI zelf opstellen

Omdat de ESI zowel binnen het SIS/Mobility systeem, als binnen het IdM bekend moet zijn is het nodig dat je als instelling zelf de ESI opstelt. Op deze manier heb je de meeste controle over welk (bron-)nummer je gebruikt voor het samenstellen van de ESI.

SURF adviseert als opbouw van het ESI-nummer binnen het attribuut  schacPersonalUniqueCode de waarde:
urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:<instelling.nl>:<lokaalnummer>

Vervang hierin <instelling.nl> door de met SURFconext afgestemde schacHomeOrganization en vervang <lokaalnummer> door een uniek nummer van de student, bijvoorbeeld het studentnummer.
Dit levert bijvoorbeeld als ESI op: 

  • urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:uva.nl:123456
  • urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:avans.nl:345678 

Samengevat:
Attribuut (key): urn:schac:attribute-def:schacPersonalUniqueCode
Waarde (value): urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:<instelling.nl>:<lokaalnummer>

Vervolgens kan de SURFconext verantwoordelijke van een instelling toegang aanvragen tot de MyAcademicID IAM. De instelling kan dit doen via de het reguliere aansluitproces van SURFconext. De SURFconext-verantwoordelijke kan hiervoor een koppelingsverzoek indienen via het SURFconext Dashboard.

Attribute Release Test SP MyAcademicID

Voor de beheerders die willen testen of hun Identity Provider de juiste attributen vrijgeeft, heeft de MyAcademic Service een test Service Provider: https://myacademicid.devtest.eduteams.org/sp/

Meer informatie

ad 2) ESI-attribuut toevoegen aan het studentinformatiesysteem en/of mobiliteitssysteem van de instelling en toegang tot het Erasmus without Papers-netwerk

Omdat de inbedding van de ESI en van de EWP processen zelf bij iedere instelling verschilt, adviseert SURF hiervoor contact op te nemen met de aanbieder van het SIS en/of mobiliteitssysteem.
Meer informatie over het EWP-netwerk (verzorgd door de EUF): https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP 

Achtergrond Erasmus+, EWP,  MyAcademicID en ESI 

Erasmus+ is het programma van de EU voor internationale samenwerking  en uitwisseling op gebieden zoals onderwijs. In 2021 gaat een nieuwe zevenjarige programmaperiode van start waarvan een van de algemene doelstellingen is het Erasmus+ programma te digitaliseren. Het doel is de administratie van het uitwisselingsproces volledig te digitaliseren, van het aanmelden van een studenten, de uitwisselovereenkomsten tot het terugmelden van de behaalde resultaten van een student, om zo de administratieve lasten voor student en instellingen te verlagen. Hiervoor moet een instelling zich aansluiten op het zogeheten Erasmus without Papers (EWP)-netwerk. 

In het kader van EWP zijn voor student en instelling een aantal e-services ontwikkeld door het Erasmus+-programma, zoals de Erasmus+ app en de Online Learning Agreement. Studenten kunnen door middel van hun eigen instellingsaccount en eduGAIN gebruikmaken van deze diensten. Deze diensten zijn ontsloten via het MyAcademicID Identity and Access Platform, zodat alle E+-diensten via één koppeling met eduGAIN verbonden zijn.

Om een student uniek te kunnen herkennen binnen zowel de EWP-processen van de ‘thuis'-instellingen, de ‘gast’-instellingen en de E+ (end user) services is een uniek identificatienummer nodig. Dit is de European Student Identifier (ESI). De ESI is een attribuut die bekend moet zijn binnen zowel de studentinformatiesystemen en/of mobiliteitssystemen van een instelling (voor EWP), als het identity-managementsysteem van een instelling (voor de identificatie bij de E+ services / MyAcademicID IAM).

Informatie

Nationaal Agentschap Erasmus+

  • Meer informatie over Erasmus+ en Nationaal Agentschap E+ in Nederland: https://www.erasmusplus.nl
  • SURF heeft - afgestemd met het AB HO - een advies uitgebracht aan het Nationaal Agentschap Erasmus+ over de inrichting van de ESI in Nederland.

European Student Identifier

MyAcademicID

Erasmus without Papers

Vragen?

Voor vragen over ESI en de aansluiting op MyAcademicID: support@surfconext.nl

  • No labels