Je ontvangt je edubadge via het platform edubadges en je bewaard deze in je backpack. Hiervoor heb je een eduID nodig. Met je eduID log je in op je backpack. Je eduID is een identiteit die je je leven lang kunt blijven gebruiken. Je koppelt je je eduID aan je instelling. Via de koppeling met je instelling wordt je naam opgehaald. Hierdoor weten we zeker dat de edubadge bij de juiste persoon hoort. Daarnaast kan de instelling alleen edubadges in jouw backpack plaatsen als je gekoppeld bent.  

In de onderstaande instructie staat beschreven hoe je een eduID aanmaakt (stap 1), hoe je je eduID koppelt aan je instelling (stap 2) en hoe je daarna op https://edubadges.nl/ een backpack aanmaakt (stap 3).  

De instructie is ook in pdf beschikbaar. 

Instructie 


 1. Ga naar https://eduid.nl/ en maak een nieuw eduID aan via de knop: Vraag een eduID aan.
  Als je al eerder een eduID hebt aangemaakt, ga dan direct naar Mijn eduID, log daarop in en ga naar stap 6. 2. Vul je persoonlijke e-mailadres in.
  Geef je voor en achternaam op, ga akkoord met de voorwaarden en klik op Vraag een eduID aan. 3. Er wordt een bevestigings-e-mail gestuurd naar het opgegeven e-mailadres om te valideren dat het e-mailadres klopt. 4. Open je mailbox en klik op de Nu bevestigen link in de bevestigingsmail met subject Verifieer je e-mailadres voor je eduID met de afzender noreply@eduid.nl 5. Je krijgt een bevestiging-e-mail dat je eduID is nu aangemaakt.
  Klik op de knop Ga naar mijn eduID


 6. Er volgt een popup op het scherm ter bevestiging dat je eduID account is aangemaakt.
  Klik op Ga naar My eduID
 7. (Mogelijk zie je dit extra scherm, wat in de volgende release van eduID wordt getoond.) 8. (Mogelijk zie je dit extra scherm.)

 1. Nu je eduID is aangemaakt zal je opgegeven voor- en achternaam nog gevalideerd moeten worden.
  Dit is nodig om edubadges te kunnen ontvangen. Tip! Stel hier ook een wachtwoord voor je eduID in. Mocht je wisselen van e-mailadres heb je altijd toegang tot je eduID.
  Klik op Persoonlijke info. 2. In het scherm Persoonlijke informatie zie je dat je naam nog niet gevalideerd is.
  Om dit proces te starten klik je op de Koppel-knop achter de optie om een koppeling et een vertrouwde partij te maken.

   

 3. Je krijgt een bevestigingsscherm te zien om de koppeling te maken.
  Klik op 'Doorgaan'. 4. Nu krijg je het SURFconext scherm te zien waar je de juiste IDP (Identity Provider) selecteert.
  Wanneer je een instellingsaccount hebt, zoek je je instelling op en selecteer je deze. 
  Als je deelnemer bent van de pilot microcredentials en geen instellingsaccount hebt, dan zoek je "edubadges Naam Validatie" op en selecteer je deze. 5.  Je logt nu in op je eigen instelling.
  Als je een instellingsaccount hebt, dan log je in met je username en het wachtwoord die je altijd gebruikt om bij je instelling in te loggen.
  Als je deelnemer bent van de pilot microcredentials en geen instellingsaccount hebt, de username en het wachtwoord die je via de e-mail van Edubadges <no-reply@edubadges.nl> hebt ontvangen.


 6. Je krijgt vervolgens een scherm te zien waarin je toestemming geeft om je gegevens door te geven.
  Klik op Doorgaan naar eduID Account Linking
 7. In je Persoonlijke informatie pagina, zie je dat je voor- en achternaam zijn gevalideerd en dat er een koppeling met een vertrouwde partij is gemaakt. 1. Je bent nu klaar met eduID. Ga nu naar https://edubadges.nl/ en klik op Open je backpack 2. Je logt in op de backpack met het eduID wat je hebt aangemaakt met je persoonlijk e-mailadres. 3. Je krijgt vervolgens een scherm te zien waarin je toestemming geeft om je gegevens door te geven.
  Klik op Proceed to Edubadges (backpack) 4. De eerste keer dat je inlogt op je edubadges backpack ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. 5. Je backpack toont de Welkoms edubadge. 6.  Wanneer je rechtsbovenin op het V symbool klikt en daar je profiel bekijkt.... 7. ... dan zie je hier dat je naam is bevestigd en is aangeleverd door je instelling. 8.  Je bent nu klaar om edubadges of microcredentials te ontvangen!

Veel gestelde vragen

Je edubadges backpack is de plek waar je je edubadges bewaart en beheert. Vanuit je je backpack kan je je edubadges delen met anderen.

Het edubadges-platform maakt gebruik van eduID. Het is een identiteit die je je leven lang kunt gebruiken voor onderwijszaken. Je koppelt je je eduID aan je instelling. Via de koppeling met je instelling wordt je naam opgehaald. Hierdoor weten we zeker dat de edubadge bij de juiste persoon hoort. Daarnaast kan de instelling alleen edubadges in jouw backpack plaatsen als je gekoppeld bent.

Tip! Gebuik bij het aanmaken van je eduID je privé email-adres. Zo kan je er ook bij als je niet meer studeert. 

Via de eduID portal (mijn.eduid.nl) kun je je eduID beheren; d.w.z. je kunt hier je eduID bekijken, je e-mailadres wijzigen en zien welk (instellings-)account je gekoppeld hebt.

Tip! Stel een wachtwoord in zodat (als je wisselt van e-mailadres) je altijd toegang blijft houden tot je eduID. 

Voor vragen over je eduID ga naar https://eduid.nl/help/  

You will receive your edubadge via the edubadges platform and you will keep it in your backpack. To do this, you need an eduID. You can log in to your backpack with your eduID. Your eduID is an identity that you can use for the rest of your life. You link your eduID to your institution. Your name will be retrieved via the link with your institution. This allows us to be sure that the edubadge belongs to the right person. In addition, the institution can only place edubadges in your backpack if you are linked.  

The instruction below describes how to create an eduID (step 1), how you link your eduID to your institution (step 2) and how you can create a backpack on https://edubadges.nl/ (step 3).

Theinstruction is also available in pdf.

Instruction

 1. Go to https://eduid.nl/ and create a new eduID using the button Request an eduID.
  If you have already created an eduID, go directly to My eduID, log in and go to step 6. 2. Enter your personal e-mail address.
  Enter your first and last name, agree to the conditions and click on Request your eduID. 3. A confirmation e-mail will be sent to the e-mail address provided to validate that the e-mail address is correct.
 4. Open your mailbox and click on the Verify this email address button in the confirmation email with subject  and sender noreply@eduid.nl 5. You get a confirmation that your eduID is now created. Click on Go to My eduID 6. Extra eduID screen 7. Extra eduID screen

 1. Now that your eduID has been created, the first and last name you entered should be validated.
  This is necessary to be able to receive edubadges. Tip! Connect an password to your account. This way when you change emailadresses you will always be able to acces your eduID. 
  Click on Personal info.
 2. On the Personal information screen you will see that your name has not yet been validated.
  To start the process, click the Link button behind the option Link with third party.

 3. You will see a confirmation screen to establish the link to the third party.
  Click on "Proceed".
 4. Now you will see the SURFconext screen where you select the correct IDP (Identity Provider): the institution where you study.
  Your eduID will have to be linked to your institution.


 5.  In this step you log in to tyour institution
  Use your username and password that you always use to logon to your institution. 6. You will then see a screen giving you permission to pass on your details.
  Click on Proceed to EDUID ALA RP
 7. In your Personal Information page, you will see that your first and last name have been validated and that a link to a trusted party has been made. 1. You are now done with eduID. Now go to https://edubadges.nl/ and click on Open your backpack. 2. You log into the backpack with the eduID you created with your personal e-mail address. 3. You will then see a screen in which you give permission for your details to be passed on. 
  Click on proceed to Edubadges backpack

  |

 4. The first time you log in to your edubadges backpack you agree to our terms of use. 5. Your backpack displays the Welcome edubadge. 6. If you click on the V symbol in the top right corner and view your profile there.... 7. ... then you will see here that your name has been confirmed and provided by your institution. 8. You are now ready to receive edubadges!


Frequently asked questions

Your edubadges backpack is the place where you store and manage your edubadges. From your backpack you can share your edubadges with others.

The edubadges platform uses eduID. It's an identity you can use for educational matters throughout your life. You link your eduID to your institution. Your name will be retrieved via the link with your institution. This allows us to be sure that the edubadge belongs to the right person. In addition, the institution can only place edubadges in your backpack if you are linked.

Tip! When creating your eduID, use your private email address. This way you can also access it when you are no longer studying. 

You can manage your eduID via the eduID portal (mijn.eduid.nl); i.e. you can view your eduID, change your e-mail address and see which (institutional) account you have linked.

Tip! Set a password so that (if you change e-mail addresses) you will always have access to your eduID.

For questions concerning eduID go to https://eduid.nl/help/   • No labels