Op maandag 15 november 2021 heeft de edubadges applicatie een update naar V5.2 gehad. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijzen we graag naar de release notes op:
https://wiki.surfnet.nl/display/Edubadges/Release+Notes+Edubadges
Hieronder geven we een toelichting op de release notes van V5.2

Edubadges backpack

 • Fix voor de importfunctie om andere gehoste open badges in je backpack te importeren.
  Het is nu mogelijk om ook andere hosted open badges die je elders hebt verdiend in je edubadges backpack te bewaren. Je kunt dit doen door zowel de open badge als image of als URL te importeren.
  NB: alleen de badges die voldoen aan de open badge standaard kunnen geimporteerd worden. Bovendien moeten we het domein waarvan deze badges worden uitgegeven in een zgn whitelist plaatsen.
  Op dit moment kunnen open badges van Badgr en BadgeCollect geimporteerd worden. Geef aan ons door indien je ook andere badges zou willen importeren.


Edubadges issuer portal

 • Het is nu mogelijk om een badge class te kopieren naar een andere issuer. Dit kan vanuit de admin view van een badge class.
  De badge class wordt dan, inclusief plaatje en alle metadata gekopieerd naar een andere issuer. Je kunt de issuer selecteren in de dropdown lijst van issuers.
  Je kunt eventueel ook de metadata aanpassen aangezien je meteen in de edit mode zit.


 • De insights functie, wat een overzicht in het gebruik laat zien, toont nu ook het aantal backpack users die een koppeling met je instelling hebben gemaakt.


 • Mogelijkheid voor het geven van een optionele toelichting als men een aangevraagde edubadge moet afwijzen.
  De aanvrager zal dan een mailtje krijgen waarin de reden voor afwijzing is opgenomen.On Monday 15 November 2021, the edubadges application has been updated to V5.2. For a complete overview of the changes we would like to refer to the release notes on:
https://wiki.surfnet.nl/display/Edubadges/Release+Notes+Edubadges
Below we explain the release notes of V5.2

Edubadges backpack

 • Fix for the import function to import other hosted open badges into your backpack.
  It is now possible to keep other hosted open badges you have earned elsewhere in your edubadges backpack. You can do this by importing the open badge as an image or as a URL.
  Note: only badges which comply with the open badge standard can be imported. We also need to whitelist the domain from which these badges are issued.
  At the moment, open badges from Badgr and BadgeCollect can be imported. Please let us know if you would like to import other badges as well.Edubadges issuer portal

 • It is now possible to copy a badge class to another issuer. This can be done from the admin view of a badge class.
  The badge class will then be copied, including image and all metadata, to another issuer. You can select the issuer from the dropdown list of issuers.
  You can also adjust the metadata since you are immediately in edit mode.


 • The insights function, which shows an overview of usage, now also shows the number of backpack users who have linked up with your institution. • Possibility to give an optional explanation if a requested edubadge has to be rejected.
  The applicant will then receive an e-mail containing the reason for rejection. • No labels