Structuur  

Rollen en rechten 

Badgeclass 

Hoe bouw je een goede structuur in edubadges? Hoe creëer je een issuer en issuer group?


Hoe nodig je een nieuwe gebruiker uit? Hoe verwijder of verander de rechten van een gebruiker? Klik en scroll naar beneden

Contact 

Mail naar support@edubadges.nl of je kan direct een 1 op 1 meeting inplannen. 


Training 

Wij bieden systeemtraining aan voor aangesloten instellingen die hun werknemers graag wegwijs maken in het edubadges platform. De systeem training is op aanvraag mogelijk, stuur een mail naar Sanne.tonkens@surf.nl

Algemene informatie voor instellingen 


Ja, dit kan bij insights  
 
In deze versie van edubadges kun je niet via het instellings-LMS of -ELO edubadges uitreiken.   
Momenteel loopt er een pilot LMS (Cavas) bij 1 instelling. Daarnaast zijn we samen met een werkgroep en Caci (Osiris) in gesprek om een SIS koppeling werkend te maken. 

Uitreiken 

  • Aan iedereen met een instellingsaccount van de onderwijsinstelling.  
  • Aan lerenden van een andere instelling waar een samenwerking mee is. Zie hier hoe je dit organiseert.  
  • Aan iedereen, ook personen die niet verbonden zijn aan een onderwijsinstelling. Dit kan alleen als de edubadge geen ECTS of SBU bevat.
  • Binnen de pilot Microcredentials wordt er gebruik gemaakt van een Tempery Guest account waardoor personen zonder instellingsaccount microcredential badges kunnen ontvangen (bevatten ECTS). 
Je kan een edubadge uitreiken aan lerenden van een andere instelling, vooropgesteld dat er een samenwerking met deze instelling is (instellingsoverstijgend edubadges). Daarnaast is de voorwaarde dat deze instelling ook edubadges afneemt. De instellingsadmin moet deze functie activeren. Lees hier hoe je dit organiseert  
Deze functionaliteit is op aanvraag beschikbaar. De instellings admin kan hiervoor een verzoek sturen naar: support@edubadges.nl om deze feature aan te laten zetten. 
Meer informatie 


Ga naar Manage. 
Je ziet in het laatste tabblad de ongeclaimde badges. 
Je ziet alleen de ongeclaimde badges die jij kan uitgeven. 


Ja dat kan. 
In het geval van een consortium die valt onder een aangesloten instelling kan het handig zijn om edubadge uit te reiken vanuit een andere naam. 
Dit moet aangegeven worden bij de issuer group. 
Klik ' uitgeven namens naam issuer group' aan. alle edubadges die onder deze issuer group vallen zullen uitgereikt worden vanuit de naam van deze issuer group. De claimrate geeft aan, in procenten, het aandeel van de uitgereikte edubadges wat door de ontvanger is 'geclaimed'.    
De claimrate berekenen we over de direct awarded edubadges volgens de volgende formule:   
Claimrate = total claimed / (total direct awards - aantal revoked) x 100 (in %)  
Bij het uitrekenen van de claimrate wordt ook rekening gehouden met het verwijderen van (ten onrechte) uitgereikte edubadges door de docent en het afwijzen van een direct awarded edubadge door de student.   
 
Een rekenvoorbeeld:  
100 edubadges door docent uitgereikt middels een direct award.  
Hiervan zijn er 5 gecancelled door de docent.  
Van de 95 geldige DA's zijn er 35 geclaimed.  
Claimrate = 35 / (100-5) x 100% = 35 / 95 x 100% = 36,84 %  
 

demo omgeving 


Jazeker. Ga naar https://demo.edubadges.nl/login
Lees de instructies: 

  

Over rollen en rechten 
Hier zie je per laag (issuer group, issuer, badge class) welke rechten je hebt. 
Nee dit kan niet. Je kunt alleen iemand van je eigen instelling (met een instellingsaccount) rechten geven.  • No labels