Als je je backpack hebt aangemaakt ben je klaar om edubadges te ontvangen. Dit kan op twee manieren:

 • of jij moet de edubadge aanvragen

  Je krijgt van je docent een link waarop je de edubadge kan aanvragen of je kan hem vinden via de catalogus:  https://www.edubadges.nl/catalog

  • Log in op het edubadges-plaform met je eduID en vraag de badge aan. 

  • In de backpack zie je jouw aanvragen staan.

  • Wanneer de docent je aanvraag heeft goedgekeurd ontvang jij automatisch je edubadge in je backpack. 

 • of je krijgt hem automatisch uitgereikt (Direct Award) na het behalen van je vak/competentie/project.

  Als je een edubadge ontvangt via Direct Award stuurt je docent de edubadge toe, hier krijg je een e-mail van. Klik op de edubadge in de mail. Je gaat vervolgens automatisch naar je backpack. Klik vervolgens op de edubadges om hem in je backpack te zetten (claimen). 

Vraag je docent of je edubadge wordt uitgereikt of dat je je edubadge zelf moet aanvragen.


Veel gestelde vragen

Ja, dit kan door op de knop TERUGTREKKEN te klikken. Je vindt je aangevraagde badges in de backpack. Let op: dit kan niet meer op het moment dat de edubages is uitgereikt.

 • Je hebt deze al aangevraagd; check je overzicht met aanvragen op tabblad ‘aangevraagde edubadges’

 • Je hebt deze edubadge al ontvangen. Check je backpack.

 • Je hebt je onderwijsinstelling nog niet gekoppeld aan je eduID > Ga naar mijn.eduid.nl en voeg je onderwijsinstelling toe. Daarna klik op de link om je badge aan te vragen en log in met je eduID op edubadges .

 • De edubadge wordt via Direct Award uitgereikt.

 • Staat je antwoord er niet bij, vraag eerst aan je docent of er meer edubadges niet zijn aangekomen. De docent neemt contact op met ons mocht er een technische fout zijn.

Je hebt je onderwijsinstelling nog niet gekoppeld aan je eduID > Ga naar mijn.eduid.nl en voeg je onderwijsinstelling toe. Daarna klik op de link om je badge aan te vragen en log in met je eduID op edubadges.

Dat kan! 

> Ga naar je eduid.nl en log in

> Ga naar persoonlijke info 

> Klik op koppeling met vertrouwde partij 

> Verwijder koppeling 

> Koppel met de nieuwe instelling. 

Je backpack is gereed om edubadges te ontvangen. 

When you created your backpack you are ready to receive edubadges. This can be done in two ways:

 • or you should request the edubadge

  You will receive a link from your teacher where you can request the edubadge or you can find it through the catalog: https://www.edubadges.nl/catalog

  • Log into the edubadges platform with your eduID and request the badge.  • In the backpack you will see your pending requests.

  • When the teacher has approved your request, you will automatically receive your edubadge in your backpack. 

 • or you get it automatically (Direct Award) after passing your class/competency/project. 

  If you receive an edubadge through Direct Award, your teacher will send the edubadge to you directly, you receive an email of this. You just need to click on the edubadge in the email to put the edubadges in the backpack. 


Check with your teacher on how your edubadge will be awarded. 

FAQ


Yes, this can be done by clicking on the WITHDRAW button in your backpack. You find you requested edubadge in your backpack. Please note that this is no longer possible once the edubadge has been awarded.

 • You have already requested it; check your overview of requests on the 'requested edubadges' tab in your backpack. 

 • You have already received this edubadge. Check your backpack.

 • The edubadge will be awarded via Direct Award.

 • If your answer is not there, first ask your teacher if more edubadges have not arrived. The teacher will contact us in case of a technical error.

You have not yet linked your educational institution to your eduID > Go to my.eduid.nl and add your educational institution. Then click on the link to request your badge and log in with your eduID on edubadges.

You can! 
> Go to your eduid.nl and log in.
> Go to personal info 
> Click on link with trusted party 
> Remove link 
> Link with the new institution. 
Your backpack is ready to receive edubadges.

 • No labels