Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze wikispace is de verzamelplaats van alle informatie voor het Open badges-project 'EduBadges' van het innovatieprogramma Onderwijsinnovatie met ICT van SURF. In het project werkt SURFnet samen met een aantal instellingen in een proof-of-concept om een open badge-infrastructuur op te zetten en te gebruiken.

Wil je ook deelnemen en behoor je tot een aan SURF deelnemende instelling, stuur dan een e-mail naar info@edubadges.nl.

Search this space

 


  • No labels