Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Deze wikispace is de verzamelplaats van alle informatie over het SURF project 'Onderwijsaanbod-data'.

De behoefte aan flexibilisering van het Hoger Onderwijs neemt toe. Flexibel onderwijs gaat niet uit van een vast opleidingsprogramma, maar is afgestemd op de wensen en voorkeuren van de student. Het stelt studenten in staat hun eigen leerroute te bepalen en biedt hun keuzevrijheid. Door de flexibilisering van het onderwijs wordt het voor studenten makkelijker gemaakt om onderwijs zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling te volgen. 

Voor studenten is het in dat opzicht handig als zij zich niet alleen (eenvoudig) kunnen oriënteren op onderwijseenheden van de instelling waarbij ze primair zijn ingeschreven, maar ook op die van andere onderwijsinstellingen. Het onderwijsaanbod van de instellingen dient hiervoor op een uniforme wijze te worden vastgelegd, en vervolgens (open) beschikbaar gemaakt. Dit kan gedaan worden middels een (online) onderwijscatalogus.


  • No labels