Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Samenvatting

Een inventarisatie van beleid op het gebied van RDM bij de 13 Nederlandse universiteiten, peildatum 15 februari 2014. Op dat moment hadden vier instellingen RDM beleid vastgesteld en was dit bij 9 in ontwikkeling.

Belangrijkste bevindingen zijn:

  • Wetenschappelijke integriteit is de voornaamste drijfveer voor RDM beleid
  • Voor totstandkomen van beleid zijn zowel draagvlak bij CvB/RvB als grassroots support van onderen essentiëel
  •  instellingen willen in het algemeen geen verplichtingen opleggen en aansluiten bij bestaande overeenkomsten
  •  Het proces van beleidsvorming is vaak enigszins naar binnen gericht, het is een uitdaging om onderzoekers er van begin af aan bij te betrekken.

Deelnemers aan de werkgroep

  • Rob Grim (TiU)
  • Driek Heesakkers (UvA)
  • Harrie Knippenberg (RU)

Rapporten

Rapportage 'Enquête Databeleid', april 2014

Presentaties

Presentatie 'UKB enquêtedatabeleid', 3 april 2014

  • No labels