Op deze pagina zijn de resultaten te vinden over de Landelijke Bijeenkomst Datamanagement van 10 september 2014.

Voor meer informatie over het programma, zie het programmaboekje.

Daarnaast kunt u hier ook het uitgebreide verslag van deze middag vinden.

Hieronder vindt u de sheets van de verschillende presentaties en de resultaten van de verschillende sessies.

Plenaire Presentaties

NWO & Research Data - Franciska de Jong (NWO)

Unlocking European Research Area Capabilities - Marjolein van Griethuysen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

World Wide Data Management: Chaos of Harmonie? - Peter Doorn (DANS)

Stand van Zaken Datamanagementbeleid bij de Universiteiten - Floor Frederiks (Universiteit Leiden)

De Overwegingen van een Onderzoeksfinancier bij Datamanagement - Margreet Bloemers (ZonMW)

Sessies

Sessie 1: De financiering van datamanagement

Sessie 2: Naar meer afstemming in datamanagementbeleid 

Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering 

Sessie 4: De onderzoeksdata-infrastructuur in Nederland 

Vervolgstappen Datamanagement

De landelijke bijeenkomst Datamanagement werd afgesloten met een plenaire sessie waarin werd nagedacht over de vervolgstappen die nodig zijn. Hieruit kwamen de volgende punten:

  • Behoefte aan meer dan samenwerking alleen, nodig is het beleggen van een regiefunctie
  • Behoefte aan een duurzaam financieringsmodel voor datamanagement
  • Behoefte aan een expertisepunt voor b.v. juridische kennis / taakverdeling obv specifieke expertises
  • Verder ontwikkelen van de geidentificeerde competenties van onderzoekers (rol voor regieorgaan?)
  • Afstemmen van de diverse DM-talen
  • Opstellen van een gezamenlijke catalogus van nationale en internationale, publieke en private DM diensten/voorzieningen 

 

 

  • No labels