Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doelstelling

Op een interactieve wijze zullen de onderwerpen hergebruik en privacy van onderzoeksdata vanuit diverse hoeken belicht worden: klinisch onderzoek, sociaal wetenschappelijk onderzoek, juridisch implicaties en soort data. Het kader wordt gemarkeerd door een viertal korte presentaties. Op basis hiervan zal aan de hand van enkele stellingen gediscussieerd worden met als doel risico’s, voorwaarden, voetangels en mogelijkheden te duiden, ter ondersteuning van goed hergebruik en adequate ondersteuning ervan.
Aan deze sessie worden bijdrages geleverd door:

  • Clinical Trial Centre Maastricht geeft inzicht in de wijze waarop te werk gegaan wordt bij opzet/uitrol van klinisch onderzoek en hoe hergebruik en privacy getackeld worden.
  • SURF: Wilma Mossink zal een bijdrage verzorgen over eigendomsrechten van onderzoeksdata.
  • Vanuit DANS geeft Heiko Tjalsma inzicht in de wijze waarop met hergebruik en privacy omgegaan wordt binnen de sociale wetenschappen.

Samenvatting

Volgt nog

Presentaties

'Onderzoek en Privacy; Wat Zegt de Wet?' - Wilma Mossink (SURF)

'Stellingen over Privacy'

  • No labels