Inhoud

Goed databeheer impliceert dat onderzoekers weten waarom goed databeheer belangrijk en noodzakelijk is, dat ze weten wat goed databeheer inhoudt, en dat ze daar voldoende vaardig in zijn. De focus in deze sessie ligt enerzijds op competenties: wat moeten onderzoekers kunnen, en in welke mate beschikken zij reeds over deze competenties? Anderzijds ligt de focus op ondersteuning en training: hoe en door wie kunnen onderzoekers ondersteund en getraind worden in de competenties waarover zij nog niet beschikken? Welke taken kunnen uit handen van onderzoekers worden genomen, bijvoorbeeld door ondersteuners uit onderzoeksinstituten of universiteitsbibliotheken?

Presentatie en Samenvatting

Professionalisering en kwaliteitsverbetering

Organisatie

 Mijke Jetten (RU), Gert Goris (EUR), Ana van Meegen Silva (VU), Ellen Verbakel (TU Delft)

  • No labels