Inhoud

Dat goed datamanagement om samenwerking tussen uiteenlopende partijen vraagt, is inmiddels wel duidelijk. Onderzoek, financiering en datadiensten zoeken elkaar steeds meer op. Vaak gaat het echter letterlijk om ‘zoeken’ naar passende diensten en expertise. Dit kan en moet beter.

In deze sessie krijgt u twee recente visualisaties van ‘de’ data-infrastructuur gepresenteerd, namelijk van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en van Research Data Netherlands (RDNL). Het NFU-model komt voort uit biomedisch onderzoek, terwijl het RDNL-model juist disciplineoverstijgend is. Beide modellen bestaan deels al in praktijk, maar ook die praktijk kan beter.

Daarom gaat u vervolgens met een panel het gesprek aan over vragen zoals:

  • Welk model – welke combinatie van diensten en verantwoordelijkheden – geeft houvast om de samenwerking op het gebied van de data-infrastructuur te bevorderen?
  • Wat gaat nu al goed, wat moet beter?
  • Wat of wie kan helpen om tot één effectieve data-infrastructuur te komen, die disciplinespecifiek te gebruiken is? En moeten we daar wel naar streven?

Presentatie en Samenvatting

De Onderzoeksdatainfrastructuur in NederlandJan-Willem Boiten (CTMM-TraIT) & Marjan Grootveld (DANS)

Organisatie

Marjan Grootveld (DANS), Axel Berg (SURFsara), Margreet Bloemers (ZonMw)

  • No labels