Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het wordt steeds belangrijker om goed te weten waar je met informatiebeveiliging binnen je eigen instelling staat en hoe de hele sector het doet. De SURFaudit benchmark is een goede manier om daar inzicht in te krijgen!

Iedere twee jaar houden we een benchmark om in kaart te brengen hoe we ervoor staan en om sterke en zwakke punten in onze informatiebeveiliging te ontdekken.

Voor het invoeren van resultaten je hier inloggen op onze benchmarktool. 

Om hier gebruik van te kunnen maken moet je eerst je instelling aanmelden bij SURFaudit.

Waarom meedoen aan de benchmark?

Door deel te nemen aan de SURFaudit benchmark breng je niet alleen in kaart hoe goed je instelling informatiebeveiliging onder controle heeft, maar kun je ook zien hoe je instelling ervoor staat ten opzichte van andere instellingen (en ten opzichte van de baseline).

Bovendien draag je bij aan het algemene beeld van de sector over informatiebeveiliging en privacy. Zo kunnen we samen trends signaleren, en sterke en zwakke punten benoemen.  Met deze informatie kan SURF initiatieven en projecten opstarten die hierop inspelen.

Hoe werkt de benchmark?

De benchmark maakt gebruik van de informatie die uit de SURFaudit self-assessment komt. In de SURFaudit self-assessment bepaalt de instelling zelf aan de hand van het nieuwe Toetsingskader Informatiebeveiliging Hoger Onderwijs (op basis van het NBA volwassenheidsmodel) op welk volwassenheidsniveau de maatregelen scoren. De volwassenheidsniveau’s worden, net als bij voorgaande benchmarks, gegroepeerd in de clusters ‘Beleid en organisatie’, ‘Personeel, studenten en gasten’, ‘Ruimten en apparatuur’, ‘Continuïteit’, ‘Toegangsbeveiliging en integriteit’ en ‘Controle en logging’. Zo wordt zichtbaar welke clusters in de hele sector extra aandacht behoeven en welke clusters al onder controle zijn.

Wat is er nodig voor de benchmark?

Voor het uitvoeren van de SURFaudit benchmark 2021 roepen we alle onderwijs en onderzoek instellingen op de self-assessment doen. Hiervoor is de SURFaudit benchmarktool beschikbaar. De benchmark 2021 gaat van start op 1 juni 2021 en loopt tot 1 december 2021.

Resultaten van de benchmark

Alle ingevoerde resultaten worden verwerkt in een rapport dat een sector-brede analyse van de resultaten geeft. Individuele instellingen krijgen alleen inzicht in zijn eigen resultaten in vergelijking met het beeld van de hele sector. Na afloop van de benchmark zal het rapport in besloten setting worden besproken met de deelnemers (eventueel per sector).

SURF behandelt alle ingevoerde gegevens zorgvuldig en deelt geen gegevens met anderen.

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de SURFaudit benchmark 2021, neem dan contact op met Bart Bosma of René Ritzen van SURF. Ook is meer informatie beschikbaar op onze website.

Als jouw instelling de dienst SURFaudit nog niet afneemt, schrijf je instelling dan in op het SURFdashboard.