Welkom bij de SURFaudit wiki

Op deze wiki staat informatie over SURFaudit. SURFaudit is nauw gelieerd aan SCIPR, de community voor informatiebeveiliging en privacy beleid. De wiki van SCIPR vind je hier.


Wat is SURFaudit?


SURFaudit is een dienst gericht op vraagstukken rondom Governance, Risk en Compliance, met expertise in informatiebeveiliging en privacy. Deze dienst van 1 FTE bestaat uit de volgende personen:


  • Abdul Altawekji (Productmanager SURFaudit)
  • Nicole van Deursen (Productmanager Risk Management)


Onze reguliere activiteiten zijn onder meer:

N.B: je zult moeten inloggen met je SURFconext account om de onderliggende pagina's te kunnen bekijken.

ProductnaamRol van SURFauditMeer informatie?

Het SURFaudit toetsingskader informatiebeveiliging

Ontwikkeling en onderhoud van het informatiebeveiliging toetsingskader, gebruikt door alle onderwijsinstellingen in Nederland, inclusief funderend onderwijs.
De SURF Security BaselineOnderhoud van de SURF Security Baseline samen met een werkgroep, dit kader geeft invulling aan de beheersmaatregelen uit het toetsingskader IB.
Het SURFaudit toetsingskader privacy / bescherming van persoonsgegevensOntwikkeling en onderhoud van het privacy toetsingskader, gebruikt door alle onderwijsinstellingen in Nederland, inclusief funderend onderwijs.
Masterclasses informatiebeveiliging en privacyHet organiseren en faciliteren van masterclasses rondom informatiebeveiliging en privacy voor de onderwijs- en onderzoekssector.

Het organiseren van masterclasses in het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Zoek op "masterclass" op surf.nl voor geplande masterclasses, of klik op deze link.

De SURFaudit benchmark

Samenwerking met leden via koepelorganisaties (UNL, VH en MBO Raad) voor audits en zelfevaluaties op basis van onze toetsingskaders. SURFaudit faciliteert en ondersteunt deze processen.

Het SURF cyberdreigingsbeeld onderwijs en onderzoekSamenstelling op basis van publieke bronnen, sectorinput en input van SURF diensten.
SURFgrcSURF GRC-applicatie ter ondersteuning van de GRC processen van de SURF leden.


Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden zoeken we actief naar samenwerking en input vanuit de sector. We vinden het belangrijk dat er draagvlak is in de sector voor onze producten, wat alleen mogelijk is als er voldoende experts uit de sectoren zijn die bijdragen aan het tot stand komen van de producten. Daarom werken we actief samen met SCIPR en met de maturity werkgroep.
Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ons altijd bereiken via SURFaudit@surf.nl.