Skip to end of metadata
Go to start of metadata
[ Eerste opzet ]
 • inventarisatie (lijst van cert’s per CA, periodieke discovery scans):
  • op welke systemen zijn ze geïnstalleerd, 
  • voor welke applicatie(s), 
  • wie is de eigenaar daarvan,
  • wie is de beheerder, 
  • welk type certificaat, 
  • welke issuer,
  • wat is de verloopdatum,
  • waar wordt de private key bewaard,
  • wie heeft toegang tot de private key.
 • documentatie:
  • installatie handleiding per (soort) systeem, bijv. Apache Webserver, IIS etc.;
 • automatisering:
  • scripts,
  • tooling;
  • API;
  • ACME.
 • backup:
  • contract/afspraak met andere issuer
  • caa-records voorbereiden;
  • backup certificaat installeren.


In Sectigo Certificate Manager kun je een Certificate Discovery uitvoeren voor alle typen certificaten:

Log  in op SCM, ga naar Discovery en kies Network Discovery Tasks:

Het resultaat is een lijst met systemen waarop een certificaat is geïnstalleerd met daarbij de geldigheidsdatum en sleuteleigenschappen:


Voor automatisering van de uitgifte van certificaten vind je hier instructies en hulpmiddelen:

ACME

API

Hoe je CAA-records configureert vind je hier:

CAA

N.B. Sectigo geeft alleen certificaten uit voor jouw domein als 1. er geen CAA-record is geconfigureerd of 2. sectigo.com is geconfigureerd als toegestane CA voor jouw domein. Wil je verschillende CA's toestaan, dan moet je ze allemaal configureren in het CAA-record voor jouw domein.

 • No labels