Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Onder Orders vindt u de volgende onderwerpen

  • Onder het menu Orders staat een link die Certificate Orders heet. Hier vindt u alle certificaten die u ooit bestelde. U kunt de lijst sorteren op ordernummer, datum, certificaat-naam, status, soort certificaat en einddatum. U kunt een certificaat ook zoeken op een deel van de naam (Search).

  • In de Orders lijst kunt u de eigenschappen van een individueel certificaat bekijken door op View of het ordernummer te klikken. Op dat Manage Order scherm zit het 'Revoke Certificate' knopje. U vindt er ook een Download Certificate knopje. Dat laatste heeft twee nuttige functies:
    1. iemand die de afleveringmail van een certificaat gemist heeft kan het alsnog in de portal downloaden
    2. u kunt een bestaand certificaat ook in een ander format dan oorspronkelijk gevraagd downloaden. Bijvoorbeeld voor Apache gevraagd en alsnog in MS IIS 7 downloaden.

  • Bij Certificate Requests staat de wachtrij van openstaande requests. Die zijn doorgaans van User accounts afkomstig; die kunnen immers niet zelf een request goedkeuren. Iedere Administrator heeft in zo'n geval wel al een attenderingsmail ontvangen. De Administrator selecteert een request uit de wachtrij en kan kiezen voor goedkeuren of afwijzen.

  • Onder Request a Certificate vraagt u certificaten aan. Er zijn vijf soorten, ieder met hun eigen varianten: SSL/TLS, eScience Grid, Client, CodeSigning en Document Signing. Niet alle achttien varianten zijn overigens even goed; lees in deze wiki de recensie bij iedere soort.

 

  • No labels