Child pages
  • Request Code Signing Certificates
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Het tabblad Code Signing bevat twee varianten: Code Signing en EV Code Signing. De eerste vorm is opgenomen in het contract tussen DigiCert en GÉANT, de Extended Validation is een 'limited time offer', beschikbaar gesteld 'as an introduction of DigiCert to TERENA members'.

  • De gewone (non-EV) Code Signing bestelpagina suggereert dat verschillende varianten beschikbaar zijn. In de praktijk dient 'Sun Java' geselecteerd te worden om de CSR te kunnen invoeren. Het resulterende certificaat kan wel voor andere toepassingen dan alleen Java gebruikt worden.

  • EV Code Signing gebruikt een 2-factor authenticatie token. De tijdens de Comodo-periode gebruikte Aladdin eToken Pro 32K (het 'blauwe stickje' met het SURFnet-logo) is hiervoor niet geschikt. De Aladdin Pro 72K en een aantal SafeNet eTokens uit de 5000-serie wel; ze hebben gemeenschappelijk dat ze Java Card draaien en niet Card OS.

  • Er is een uitgebreide set screenshots beschikbaar over het bestellen en installeren van EV Code Signing certificaten. Omdat daarin veel persoonsgegevens voorkomen staan die screenshots niet in deze wiki. Vraag erom aan scs-ra@surfnet.nl als u ze toegezonden wil krijgen.

  • No labels