Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 

SURFcertificaten maakt sinds 1 mei 2020 gebruik van Sectigo. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat GÉANT in opdracht van SURFnet en ca. 30 andere NREN's heeft uitgevoerd. Sectigo bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreid aanbod van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten.

Deze wiki bevat informatie over de dienstverlening van SURFcertificaten.

**NB** DigiCert certificaten blijven ook na 30 april 2020 geldig tot het einde van de geldigheidsduur die het certificaat bij uitgifte heeft meegekregen (1,2, of 3 jaar).

 Meer informatie

  • No labels