Child pages
  • 2. Overzichtsvenster SURFdomeinen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na inloggen verschijnt het overzichtsvenster van SURFdomeinen:

Het overzichtsvenster bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Menubalk

Met de menubalk kunt u navigeren naar de verschillende onderdelen van SURFdomeinen.

Welke tabs hier getoond worden, is afhankelijk van de rol(len) die u voor deze applicatie toegewezen hebt gekregen (domeinnaamverantwoordelijke en/of DNS-beheerder).

2. Openstaande domeinregistratiewijzigingen

Overzicht van de meest recente statuswijzigingen in aanvragen voor domeinregistratiewijzigingen.

Klik op Alle registratiewijzigingen bekijken om alle statuswijzigingen te bekijken en om details van statuswijzigingen in te zien. Zie ook Registratiewijzigingen bekijken.

3. Laatst geregistreerde domeinen

Overzicht van de laatste domeinen die door uw instelling zijn geregistreerd bij de internet registry.

Klik op Alle geregistreerde domeinen om alle domeinen van uw instelling te bekijken.

4. Openstaande zonewijzigingen

Overzicht van de zones waarin u wijzigingen hebt aangebracht die nog niet zijn doorgevoerd op de SURFnet-nameservers. U ziet bij Volgende geplande update wanneer deze wijzigingen worden doorgevoerd.

5. Gebruikersgegevens en instellingen

Overzicht van de gegevens van de huidige gebruiker.

  • Klik op Gebruikersgegevens en instellingen bekijken om alle gegevens in te zien en wijzigingen uit te voeren.

Let op

Als u bent ingelogd, dan bent u in het systeem bekend onder de naam van uw instelling. U ziet dan ook niet uw eigen naam, maar de naam van uw instelling. Alle opties die u wijzigt (bijvoorbeeld de interfacetaal), gelden dan ook voor alle gebruikers van uw instelling.

6. Functieknoppen (rechtsboven)

  • Logboek: overzicht van acties die in het verleden in de applicatie zijn uitgevoerd.
  • Instellingen: gebruikersgegevens en –instellingen bekijken en aanpassen.
  • Gebruiker: naam van de huidige gebruiker.

Let op

Als u bent ingelogd, dan bent u in het systeem bekend onder de naam van uw instelling. U ziet dan ook niet uw eigen naam, maar de naam van uw instelling. Alle opties die u wijzigt (bijvoorbeeld de interfacetaal), gelden dan ook voor alle gebruikers van uw instelling

  • Log uit: uitloggen uit SURFdomeinen.Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:  • No labels