Child pages
 • 6. Werkwijze voor het wijzigen van onderdelen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wat u eerst moet weten

De interface van SURFdomeinen is voor alle onderdelen hetzelfde opgebouwd. U vindt hier hoe u:

 • een onderdeel toevoegt;
 • een onderdeel bekijkt en wijzigt;
 • een onderdeel verwijdert;
 • een onderdeel zoekt via een filter.

Let op

De uitleg hieronder gaat over domeinen, maar geldt ook voor het beheren van contactpersonen, registranten, DNS-zones en nameservers.

Te beheren onderdeel tonen

Kies in het menu het onderdeel dat u wilt beheren, bijvoorbeeld Domeinregistratie > Domeinen.

Het overzichtsvenster verschijnt:

U kunt nu een onderdeel toevoegen, bekijken/wijzigen, verwijderen, of zoeken.

Onderdeel toevoegen

 • Klik in het overzichtsvenster op Domein registreren/verhuizen.
 • Vul in het volgende venster alle benodigde gegevens in.

Onderdeel bekijken en wijzigen

 • Klik in het overzichtsvenster op het gewensten onderdeel. Het venster met onderdeelgegevens verschijnt:

 • Klik op een van de knoppen WIjzigen om gegevens te wijzigen.

Onderdeel verwijderen

 • Klik in het overzichtsvenster op om het betreffende onderdeel te verwijderen.

Onderdeel zoeken in overzicht

Als de lijst met onderdelen lang is, kunt u het zoeken in de lijst vergemakkelijken door een filter toe te passen, onder Filter Domeinen.Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:
Klik in de lijst op  om het betreffende onderdeel te verwijderen.

 • No labels