Child pages
  • DNS-zones toevoegen en wijzigen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wat u eerst moet weten

In een DNS-zone wordt alle informatie over een domein opgeslagen; een voorbeeld hiervan is de koppeling tussen namen binnen het domein en IP-adressen. Er zijn drie typen DNS-zones:

  • Managed zone: DNS-zone van een domein waarvan alle nameservers worden beheerd door SURFnet. Van deze DNS-zones kunt u de DNS-records via de applicatie SURFdomeinen bewerken.

Tip

Zijn alle IP-adressen in een door SURFnet toegewezen IP-range in managed DNS-zones opgenomen? Dan kunt u voor deze IP-range de reverse DNS-zone automatisch laten genereren. Hebt u hier belangstelling voor, neem dan contact op met uw SURFnet-accountadviseur.

  • Slave zone: DNS-zone waarvan de primaire name server door uzelf en mogelijk één of meer van de secundaire nameservers door SURFnet wordt beheerd. De DNS-records van deze DNS-zone beheert u zelf op uw primaire nameserver.
  • Reverse only: DNS-zone waarvoor de koppeling tussen IP-adressen en bijbehorende hostnamen handmatig wordt gelegd. Dit is het geval bij domeinen waarvan de DNS-zone niet in SURFdomeinen wordt beheerd, maar die wel een IP-adres binnen de SURFnet-addressenrange hebben. Dit type zone wordt alleen gebruikt in combinatie met automatische reverse zone generatie.

DNS-zones worden automatisch aangemaakt bij de registratie van het betreffende domein. Alleen als u een subdomein (bijvoorbeeld studenten.surfnet.nl) hebt aangemaakt, moet u hiervoor zelf een DNS-zone aanmaken.

Aan de slag

Als u tussentijds wijzigingen aanbrengt in de nameservertoewijzingen van een DNS-zone, moet u deze voor het betreffende domein ook nog doorvoeren in Domeinregistratie > Domeinen. Dit gebeurt niet automatisch.Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:  • No labels