Child pages
  • Nameservers toevoegen en wijzigen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Kies de menu-optie Nameservers voor een overzicht van uw eigen nameservers, zoals die bij SURFnet bekend zijn.
  • U kunt de gegevens van deze nameservers wijzigen, en nameservers toevoegen of verwijderen. Volg daarvoor de algemene werkwijze voor het wijzigen van onderdelen.Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:  • No labels