Child pages
  • Registratiewijzigingen bekijken
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Via de menu-optie Domeinregistratie > Registratiewijzigingen kunt u registratiewijzigingen bekijken die in behandeling zijn bij de internet registry. Deze wijzigingen kunnen de volgende statussen hebben:

  • Gelukt: de registratiewijziging is doorgevoerd door de internet registry.
  • Bezig: de registratiewijziging is in behandeling bij de internet registry.
  • Verzoek: het verzoek tot wijziging is verstuurd naar de internet registry, maar nog niet in behandeling.
  • Niet gelukt: een van de opgegeven nameservers voor het domein is niet goed ingericht.
  • Fout: een van de ingevoerde velden in de aanvraag is door de applicatie wel goedgekeurd, maar door de internet registry niet.
  • Domeinnaam niet beschikbaar: de aangevraagde domeinnaam is bijvoorbeeld al geregistreerd door een andere gebruiker.
  • Afgewezen: op het aangevraagde domein is al een wijziging aangevraagd, waardoor de huidige wijziging later opnieuw moet worden aangevraagd.

Klik op een onderdeel in de lijst om details van de wijziging te bekijken.Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:  • No labels