Child pages
  • Toewijzing IP-adres aan hostnaam wijzigen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wat u eerst moet weten

Aan één IP-adres kunnen meerdere hostnamen gekoppeld zijn. U kunt aangeven naar welke hostnaam moet worden verwezen bij een reverse DNS-lookup.

Let op

Deze functie gebruikt u alleen als de reverse DNS-zones automatisch beheerd worden in SURFdomeinen.

Aan de slag

  • Ga in het menu naar DNS beheer > Automatische reverse zones.
  • Vul de hostnaam in waarnaar verwezen moet worden.Zoek in deze wiki:

Snel naar een ander onderdeel van de handleiding:
5.5 Toewijzing IP-adres aan hostnaam wijzigen

  • No labels