SURFdrive: Your safe and secure personal storage!

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In onderstaande video wordt kort uitgelegd wat het synchroniseren van bestanden en mappen inhoudt, en hoe je dit kunt doen.
  • No labels