SURFdrive: Your safe and secure personal storage!

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

---English version below---

SURFdrive is een dienst die is ontwikkeld om makkelijk bestanden te kunnen delen en samen te werken aan bestanden. Zowel binnen als buiten de organisatie, dus ook binnen de onderwijs/onderzoek doelgroep. Voor het delen en samenwerken  is het noodzakelijk om rechten toe te kennen aan bepaalde personen (om bijvoorbeeld iemand  toegang te geven tot een map), en daar is een bepaalde identifier voor nodig. Vandaar dat deze identifier (vaak in de vorm van naam en e-mailadres) op te zoeken is wanneer je bestanden gaat delen. En omdat er ook tussen organisaties wordt samengewerkt, kun je ook personen opzoeken die geen onderdeel uitmaken van je eigen organisatie. Het kunnen zoeken naar personen wordt hier gezien als noodzakelijk onderdeel van de te leveren samenwerkingsdienst. Om het zoeken naar andere gebruikers gemakkelijker te maken worden er zoeksuggesties gegeven. Indien je niet opgenomen wilt worden in de lijst met zoeksuggesties dan kan dit ook. Gebruikers kunnen je dan alleen vinden als ze jouw gebruikersnaam weten, of je volledige naam (zoals je in SURFdrive bekend bent). Meer informatie over deze functionaliteit kun je terug vinden bij onze veel gestelde vragen.


======


SURFdrive is a service that has been developed to make it easy to share files and collaborate on files. Both within and outside the organization, therefore also within the education / research target group. For sharing and collaborating, it is necessary to grant rights to certain people (for example, to give someone access to a folder), and a certain identifier is required for that. That is why this identifier (often a name and e-mail address) can be searched for when you are going to share files. And because there is also cooperation between institutions, you can also look for people who are not part of your own organization. The ability to search for people is seen here as a necessary part of the collaboration service of SURFdrive. To make it easier to search for other users, search suggestions are provided. If you don’t want to be included in the list of search suggestions, this is also possible. As a result, users can only find you if they know your username or your full name (as you are known in SURFdrive). You can find more information about this feature in our FAQ.  • No labels