SURFdrive: Your safe and secure personal storage!

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Welkom op de SURFdrive Support wiki. De wiki bestaat uit twee gedeeltes, een openbaar deel en een besloten deel.

Op het openbare deel vind je onder andere howto's, daarvoor kun je hier terecht: SURFdrive publieke wiki.

Het besloten deel is voor helpdesk medewerkers van instellingen. Zij kunnen met behulp van deze wiki eerstelijns SURFdrive vragen van hun gebruikers beantwoorden. Wil je toegang tot deze besloten wiki? Neem dan contact op met je instellingshelpdesk, zij kunnen een verzoek indienen.  • No labels