SURFdrive: Your safe and secure personal storage!

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SURFdrive voert een pilot samen met SURFspot om te zien of SURFdrive ook individueel aan te bieden is met behulp van IRMA. IRMA staat voor I reveal my attributes (https://irma.app/).

  • No labels