SURFfilesender: Safe and Secure... and it's fast too!

FileSender: opensource-software voor ongelimiteerd bestanden versturen

Samen met onze internationale zusterorganisaties ontwikkelden we FileSender: de open-sourcesoftware waaruit SURFfilesender voortkomt. Voordat we nieuwe functionaliteiten in SURFfilesender implementeren, experimenteren we ermee binnen het FileSender-project.

FileSender-community

We ontwikkelden FileSender speciaal voor het hoger onderwijs en onderzoek. Meer dan 25 landen, en ook zusterorganisaties van SURF zoals National Research and Educational Networks (NREN’s) gebruiken deze open-sourcesoftware. Bij de ontwikkeling van deze verschillende NREN’s zijn we nauw betrokken. Binnen de community is iedereen vrij om bij te dragen aan softwareverbetering.

AARNet (Australië), HEAnet (Ierland), SURF (Nederland) en UNINETT (Noorwegen) financieren grotendeels het FileSender-project.

Experimenteren binnen FileSender

We baseerden SURFfilesender op de open-sourcesoftware van FileSender. Binnen FileSender experimenteren we constant met nieuwe gebruiksfuncties en verfijnen de software doorlopend; daarna implementeren we pas in SURFfilesender.

Meer informatie


Heb je vragen of wil je meer informatie over FileSender-innovatie?

Contact Team SURFfilesender via beheer@surffilesender.nl.

FileSender: open source software for sending unlimited files

Together with our international sister organisations, we developed FileSender: the open source software from which SURFfilesender originates. Before implementing new functionalities in SURFfilesender, we experiment with it within the FileSender project.

FileSender community

We developed FileSender especially for higher education and research. More than 25 countries, as well as SURF's sister organisations such as National Research and Educational Networks (NRENs), use this open source software. We are closely involved in the development of these various NRENs. Within the community, everyone is free to contribute to software improvement.

AARNet (Australia), HEAnet (Ireland), SURF (the Netherlands), and UNINETT (Norway) largely fund the FileSender project.

Experimenting within FileSender

We based SURFfilesender on FileSender's open source software. Within FileSender, we are constantly experimenting with new user functions and constantly refining the software; only then do we implement it in SURFfilesender.

More information

Do you have questions or would you like more information about FileSender innovation?

Contact Team SURFfilesender via beheer@surffilesender.nl.


  • No labels