Aanleg glasvezelverbinding

Deze fase is alleen van toepassing bij aansluitmodel B.
 1. SURF verstrekt opdracht aan de glasvezelleverancier voor de aanleg van de glasvezelverbinding.
 2. De glasvezelleverancier komt bij uw instelling langs om te bepalen hoe de glasvezelkabels precies in het gebouw moeten gaan lopen.
 3. Deze leverancier legt twee glasvezels aan volgens geografisch gescheiden trajecten, zodat SURF de hoge beschikbaarheid kan garanderen.
 4. De leverancier levert de glasvezelverbinding op aan SURF.
 5. SURF beoordeelt of de kwaliteit van de glasvezel in orde is.

Doorlooptijd: deze is van tevoren globaal in te schatten, maar niet te garanderen door de aard van de werkzaamheden. De glasvezelleverancier is onder andere afhankelijk van vergunningstrajecten bij gemeenten en eventuele waterschappen, vorstverlet, enzovoort. Hiervoor kan geen gegarandeerde levertijd worden afgesproken. Uw Relatie manager houdt u op de hoogte van de verwachte levertijd. Deze bedraagt gemiddeld ongeveer vier maanden, maar afwijkingen zijn mogelijk.

Voorwaarden in gebruik nemen fibers van een aangesloten instelling

SURF kan in overleg met een Aangesloten Instelling besluiten om een bestaand glasvezelpaar (fiberpaar) van de aangesloten instelling in gebruik te nemen. Een reden voor dit besluit kan, bijvoorbeeld zijn om de Aangesloten Instelling met actieve apparatuur op het netwerk van SURF aan te sluiten. Hierdoor verhuist het demarcatie punt tussen het SURF netwerk en het klant-netwerk naar de klant locatie. Om tot een goede service voor Fiber Leverancier, Aangesloten Instelling en SURF te komen zijn de aparte voorwaarden gesteld. Deze vind je hier.

Installatie apparatuur en oplevering SURFinternet-aansluiting

Deze fase is alleen van toepassing bij aansluitmodel B.


 1. Het NOC neemt contact op met uw instelling om een site survey uit te voeren op uw locatie. Tijdens deze verkenning stemt het NOC met u af waar en hoe SURF-apparatuur geplaatst kan worden. Soms is een site survey niet nodig en hoeft u alleen een formulier met gegevens in te vullen. Dit is afhankelijk van de situatie.
 2. Het NOC installeert en configureert de netwerkapparatuur van SURF op uw locatie en sluit de opgeleverde glasvezelverbindingen hierop aan.
 3. Het NOC realiseert de configuratie van de hardware en de SURFinternet-aansluiting op afstand. Hierbij stuurt het NOC ook de benodigde IP-gegevens voor uw eigen routerconfiguratie per e-mail aan de IC van uw instelling.
 4. Het NOC neemt de verbinding op in het monitoring systeem.
 5. Het NOC neemt contact op met uw instelling om te melden dat de SURFinternet-aansluiting werkend is opgeleverd.
 6. Het NOC maakt een afspraak met de IC van uw instelling om de verbinding gezamenlijk te gaan testen. Het NOC checkt daarbij of uw router is aangesloten en voert een sanity check uit op uw DNS. Tijdens deze check wordt gecontroleerd of de reverse zone in uw DNS correct is opgezet. Meer informatie over de reverse zone leest u in DNS.

U beschikt nu over een werkende SURFinternet-aansluiting.

Doorlooptijd: in normale omstandigheden 5 weken. Uw Relatie manager houdt u op de hoogte van eventuele wijzigingen in doorlooptijden.

Acceptatie

Wanneer uw instelling is aangesloten op het SURF-netwerk, gaat de acceptatieperiode in. Deze periode duurt 30 dagen en biedt u de mogelijkheid om te monitoren of de verbinding goed werkt. U ontvangt hierover een acceptatiebrief.


Als de verbinding goed werkt en er geen problemen ontstaan, vindt automatisch acceptatie van de oplevering plaats. Ondervindt u in de eerste maand wel problemen, neem dan contact op met de SURF Helpdesk. Er worden dan nieuwe afspraken gemaakt over de acceptatie van de oplevering.


De facturering van de aansluiting begint met de oplevering van de aansluiting.

 • No labels