Met SURFwireless beschik je over Wifi-as-a-Service. SURFnet neemt daarmee veel werk uit handen, zoals inkoop, onderhoud en monitoring. Als instelling blijf je nauw betrokken bij het wifinetwerk, waarbij je per locatie wifibehoeften op maat kunt inrichten. Sluit samen met het SURFwireless-team in 8 stappen aan op SURFwireless.

1. Informatie uitwisselen

Bij interesse in SURFwireless brengt de relatiemanager je in contact met de SURFwireless-adviseur. Samen kijk je naar:

  • Bestaande plattegronden van de locatie,
  • Het huidige wifidesign en naar
  • Het aantal gebruikers van het wifinetwerk.

2. Verkenningsfase - indicatieve offerte en intentieverklaring

We doen een voorlopige inschatting van het aantal benodigde access points en het wifidesign. Op basis hiervan ontvang je een indicatieve offerte voor de beoogde locatie. Wanneer je hier enthousiast over bent vragen wij je een intentieverklaring te tekenen voor de aanschaf van SURFwireless, waarna wij de wifi-oplossing voor jouw pand in detail voor je uit kunnen werken.

3. Overwegingsfase - advies op locatie

De SURFwireless-adviseur komt bij je langs om samen de technische details door te spreken die nodig zijn voor een juiste inrichting van het wifinetwerk. We sturen je dan een aantal test-accesspoints toe zodat je binnen je instelling kan testen hoe het werkt. We configureren daarna de test-accesspoints specifiek voor jouw instelling om de beoogde implementatie op kleine schaal te testen.

4. Concept technisch ontwerp

We maken een concept technisch ontwerp (TO). Ook plannen we een afspraak met je in om de site survey (inmeting) uit te voeren. De site survey is een uitgebreide meting op je locatie, die de basis vormt voor het nieuwe wifinetwerk van SURFwireless. Lees meer over de site survey.

Na de site survey stel je, met input van de SURFwireless-adviseur, een migratieplan op.

5. Site survey/ inmeting

We voeren de site survey uit, en de SURFwireless-adviseur licht ter plekke het concept technisch ontwerp (TO) aan je toe en scherpt dat verder aan.Op basis van het definitieve TO stelt de SURFwireless-adviseur een test- en acceptatieplan op. Je instelling ontvangt het sitesurvey-rapport en instructies voor het plaatsen van de access points.

6. Installatie van hardware 

Je zorgt zelf voor bekabeling en configuratie van switches. De benodigde hardware (access points en monitoring sensoren) wordt geleverd bij je instelling. Je hangt de nieuwe access points op en verwijdert de oude. De access points worden in beheer genomen door SURFnet.

7. Dienst in de startblokken

We voeren het opgestelde test- en acceptatieplan (stap 5) uit. Daarna doen we nog een uitgebreide after survey op locatie. Er wordt daarvoor opnieuw een meting gedaan in het hele pand om te controleren of de daadwerkelijke dekking volgens plan is. Op basis daarvan ontvang je een opleverrapport (samenvatting van het TO, acceptatieplan, resultaten after survey en de locatiespecifieke instellingen). Voor een soepele start geven we een training aan de eerstelijnshelpdesk. Ook krijg je toegang tot de SURFwireless-portal en -rapportages.

8. Studenten en medewerkers maken gebruik van excellente wifi

SURFwireless is volledig operationeel. Medewerkers en studenten maken zorgeloos gebruik van een excellent wifinetwerk. SURFnet monitort je wifinetwerk vanaf nu continu. Je hebt er bijna geen omkijken meer naar, en je gebruikers beschikken altijd over een snel en betrouwbaar draadloos netwerk. Op de eerste dag van de maand na het in gebruik nemen van SURFwireless start de facturatie. Ook voeren we graag een evaluatiegesprek over je ervaringen met de uitrol van SURFwireless op de locatie. Regelmatig maakt de service manager een afspraak om langs te komen en te bespreken of alles naar tevredenheid werkt. Verder kun je bij vragen en/of problemen 24/7 contact opnemen met de SURFnet Helpdesk.


  • No labels