Voorwoord

Geachte lezer,

U leest deze wiki omdat uw instelling een offerte heeft getekend voor een aansluiting op het SURF-netwerk. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen!

  • In de komende periode zal SURF ervoor zorgen dat uw instelling wordt aangesloten. Deze wiki bevat alle informatie over het aansluitproces en over de mogelijkheden die de aansluiting biedt. Deze informatie is nuttig voor: de Instellingscontactpersoon (ICP); de ICP is namens de instelling het eerste aanspreekpunt voor afname van diensten van SURF en wijzigingen daarin. De ICP is het reguliere aanspreekpunt voor de relatie manager van SURF.
  • de Instellingscoördinator (IC); dit is de contactpersoon van uw instelling voor alle technische communicatie tussen de instelling en SURF.
  • De Housingcontactpersoon (HCP); De HCP voorziet SURF van een toegangsregeling met afspraken over hoe SURF en/of haar beheerders 24 x 7 toegang kunnen krijgen tot de systeemruimte met de SURF-apparatuur en -infrastructuur. de HCP is tevens verantwoordelijk voor de voorzieningen (koeling, UPS, elektriciteit, e.d.) in de systeemruimte waar de SURF-apparatuur en -infrastructuur aanwezig is.

Dit neemt niet weg dat deze wiki ook interessant is voor u als uw organisatie nog niet is aangesloten: u kunt met deze map van tevoren inschatten wat de benodigde werkzaamheden zijn om aan te sluiten.

  • No labels