Het opzetten van iotroam bij een instelling vergt configuratie op grofweg twee plekken: het (WiFi-)netwerk van een instelling, de eventuele RADIUS-proxy van een instelling en de beheerdersportal van iotroam. Het beheer van iotroam gaat verder via de portal. Voor de leesbaarheid hebben we de handleiding in deze 3 onderwerpen opgesplitst:

Configuratie netwerk van een instelling

Configuratie RADIUS-proxy van een instelling

Inrichten en beheer via de iotroam-portal


  • No labels