Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Committed Information Rate: datasnelheid van pakketten van een netwerkdienst waarvan de bandbreedte gegarandeerd wordt. Ingress traffic policing zal pakketten labellen als groen (CIR) of geel (EIR) of ze droppen

 

  • No labels