Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Via de expertgroep Netwerken informeert SURF over ontwikkelingen rondom het vaste én draadvrije netwerk. Ook vraagt SURF de expertgroep om mee te denken en input te leveren, in de vorm van pilots, testgroepen en klankbordgroepen. Het is dé plek om nauw betrokken te zijn bij netwerkontwikkeling binnen SURF. Over allerlei onderwerpen: van vast tot draadvrij, van bètaversie tot proof-of-concept. Via de expertgroep Netwerken wil SURF zijn klanten en leden betrekken bij netwerkontwikkeling, zodat SURF innovaties en diensten kan ontwikkelen die goed aansluiten bij de wensen en behoeften.

Voor wie?

De expertgroep Netwerken is bedoeld voor iedereen die zich intensief bezighoudt met het netwerk, vast én draadvrij. Zoals netwerkbeheerders en -verantwoordelijken, wifispecialisten en onderzoekers die onderzoek doen naar netwerktechnologie. De expertgroep Netwerken is open voor iedereen verbonden aan een onderwijs- en/of onderzoeksinstelling in Nederland: mbo, hbo, universiteiten, UMC’s en research+.

Wat betekent meedoen?

Na aanmelding ontvang je met enige regelmaat een netwerkexperts-mailing. In deze mailing staan per onderwerp updates en oproepen voor pilots, proof-of-concepts, testgroepen en klankbordgroepen. In de oproepen geven we van tevoren duidelijkheid over wat je van ons kan verwachten en wat we van jou verwachten: wat voor kennis nodig is, hoeveel tijdsbesteding, hoeveel mensen gezocht worden en in welke periode. Je kunt per oproep besluiten of je deelneemt of niet en bent tot niets verplicht. De resultaten geven we terug aan de hele expertgroep.

Meer informatie:


 


 

  • No labels