Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het SURF Netwerk Dashboard is vernieuwd. We hebben hier de afgelopen periode aan gewerkt. Uitgangspunten voor ons waren de punten die kwamen uit een enquête die we tijdens de SURF netwerkdag 2019 hebben gehouden:

 • Verbeterde statusinformatie van poorten en diensten, en koppeling met planned work en storingsticket op de landingspagina
 • Sneller laden van pagina's
 • Overzicht tussen poorten en diensten door betere navigatie en grafische representatie van de dienst
 • Mogelijkheid om rechtstreeks de dienst detail pagina te laden vanuit een URL

Verschillende gebruikers van het dashboard hebben ons tijdens usability tests geholpen met hun feedback.

De structuur van het SURF Netwerk Dashboard is aangepast zodat er meerdere type pagina’s zijn. Het uitgangspunt zie je in het navigatiediagram hieronder. Na inloggen via SURFconext kom je terecht op de landingspagina. Hier vind je dienst/poort tegels waar de aantallen en de status van de diensten/poorten visueel wordt weggegeven. Vanaf een diensttegel op de landingspagina klik je door naar de overzichtspagina van de poorten of diensten. Hier vind je een lijst van alle diensten of poorten die jouw instelling afneemt. Vervolgens kun je deze diensten of poorten verder bekijken op de detailpagina. Vanaf de detailpagina van een dienst kun je doorklikken naar de detailpagina van poort en vice versa.


 

Navigatie diagram SURF Netwerk Dashboard


Landingspagina

 1. Actieve storingen (zie bovenstaande schermafbeelding #1)
 2. Alle planned work tickets van afgelopen 2 weken t/m heden/toekomstige planned work
  1. Door de tickets aan te klikken, opent een popup met details van het ticket en worden diensten die hier hinder van ondervinden getoond. Door een dienst uit de lijst aan te klikken wordt je gelijk naar de service details pagina gebracht.
 3. Status iconen met het aantal diensten die daar aan voldoen
 4. Niet actieve diensten worden met greyed out icoon getoond, met een link naar meer informatie, actieve diensten krijgen een specifieke kleur.Diensten/Poorten overzichtspagina

Deze pagina laat een lijst van diensten/poorten zien die je kunt filteren, en waarvan je in 1 oogopslag de status kunt zien. Vanuit elke dienst of poort kun je doorlinken naar een dienst/poort detail pagina.

 1. De door de instelling bedachte naam wordt gebruikt in plaats van de SURF beschrijving als die bestaat
  1. deze naam kan eenvoudig worden ingesteld of aangepast
 2. Filter functie op locatie, status, tags, en zoek veld op poort naam
 3. Locatie codes zijn aangevuld met plaatsnaam en adres
 4. Status informatie over de dienst of poort
 5. Actuele werkzaamheden of een storing zie je in het poort/service blok
 6. Actuele verkeersgegevens zie je per poort of dienst

Detail pagina SURFinternet

De detail pagina's worden in 3 blokken opgebouwd, voor SURFinternet kennen we:

 • Servicedetails-tabel gecombineerd met een activiteiten panel links
 • Poorten die onderdeel zijn van de SURFinternet dienst worden in een overzicht met tabbladen getoond met alle poort-specifieke gegevens
 • Rapportage-gedeelte; hier vind je verkeersgrafieken en maandrapportages 

Features van de SURFinternet detailpagina zijn:

 1. Tickets van binnenkort geplande werkzaamheden
 2. Alle generieke service parameters vind je in de Dienst details
  1. zoals Snelheid, ASN, DDoS filter, Routeringstype, en of Internet pinnen is geactiveerd
 3. Alle poort-specifieke parameters per poort zijn te vinden in tabbladen, zoals
  1. zoals vlan, adres, eigenaar, poortID
  2. IP-configuratie settings van de poort: zoals BGP priority, BFD settings, klant prefixen, PtP adressen, MTU
 4. Samenstelling van de diensten op de poort die gebruikt wordt
 5. Mogelijkheid om door te linken naar de poort detailpagina
 6. Per poort kan de grafiek worden geladen, maar ook de geaggregeerde grafiek (alle poorten)
 7. Mogelijkheid om verkeer in packet/s te bekijken
 8. Periode van de verkeersgrafiek kan worden aangepast

Detail pagina SURFlichtpaden

De detail pagina's worden in 3 blokken opgebouwd, voor SURFlichtpaden kennen we:

 • Servicedetails-tabel gecombineerd met een activiteiten panel links
 • Poorten die onderdeel zijn van de SURFlichtpad dienst worden in een grafische presentatie getoond, zodat duidelijk wordt welke poorten onderling zijn verbonden
 • Rapportage-gedeelte; hier vind je verkeersgrafieken en maandrapportages 

 1. Grafische weergave van het lichtpad; je kunt hier ook de relatie tussen poorten vinden
 2. Visualisatie van de poort, waarin elke blok een dienst voorstelt. Bij een mouse-over op zo'n dienst blok (zie 1 in de figuur hieronder) wordt de naam van de dienst zichtbaar en door te klikken op het dienst blokje wordt er naar naar de service detail pagina genavigeerd. 
 3. Mogelijkheid om per circuit en per poort de grafiek te bekijken

Detail pagina SURFpoorten

Op de detail pagina van SURFpoorten vind je alle fysieke gegevens van een poort, zoals locatie, patch positie, interface en optic type. 

 1. Alle fysieke poort gegevens zijn terug te vinden
 2. Alle diensten per poort overzichtelijk in een lijst, met basis informatie van de diensten, en een link naar de dienst detail pagina
 3. Verkeersgrafiek kan de totale verkeer op de poort laten zien
  1. Ook kan elke dienst van de poort afzonderlijk in de grafiek getoond worden.

Multi Service Carrier (MSC) poorten

MSC-poorten zijn virtuele poorten die op een fysieke poort kunnen worden gebouwd. Het idee achter de MSC-poort is dat een eigenaar van een fysieke poort een deel van deze poort kan toewijzen aan een andere partij, die daarmee eigenaar wordt van een deel van de poort. Dit deel van de poort wordt door een Service VLAN-tag (ook wel S-tag) toegekend aan een (mogelijk) andere eigenaar. Een dienst op deze MSC-poort zal naast de S-tag ook een Customer VLAN-tag (C-tag) gebruiken, waarmee de uiteindelijke dienst op de MSC een dubbel vlan tagged service wordt. Op dit moment ondersteunen de MSC-poorten alleen SURFlichtpad diensten.

In het onderstaande voorbeeld is de fysieke poort van de eigenaar Broadband hosting BV (NL-ix) te zien. Door de grafische weergave is te zien dat er meerdere diensten op de poort aangesloten zijn. In de lijst van diensten staan ook de MSC-poorten, die elk een eigen VLAN hebben. In het voorbeeld hieronder heeft STCMBO het VLAN id 1205 toegewezen gekregen. Dit is een service VLAN-tag.

De poortsnelheid en het boekingspercentage is anders uitgewerkt dan voor 'normale' fysieke poorten. De MSC heeft eigenlijk geen poortsnelheid, want het claimt een stukje van de fysieke poort. Daarom is gekozen om de poort snelheid van de MSC gelijk te trekken met de optelsom van alle diensten die op de MSC poort zijn gebouwd. Het boekingspercentage is berekend door de optelde snelheid van de diensten te delen door poort snelheid. Voor MSC poorten zal daarmee het boekingspercentage altijd op 100% staan voor MSC poort. Met deze aanpak wordt het overzicht van de fysieke poort en de bandbreedte claim van de MSC beter inzichtelijk. Zie bijvoorbeeld de snelheid van STCMBO, dat 100Mbit/s claimt op de fysieke poort (zie 1). Dit correspondeert met de twee SURFlichtpaden van 50Mbit/s, welke je kunt bekijken door op de  "meer details" knop te klikken.

Bovenaan de poort detail pagina van de MSC staat de S-tag gespecificeerd (zie 1) en ook een link naar de fysieke poort (zie 2) waar de MSC op geconfigureerd is. Per MSC-poort zie je de lijst met actieve diensten zoals bij 'normale' fysieke poorten. Per dienst op de MSC vind je een VLAN-id, dat het C-tag is. In het voorbeeld hierboven worden 2 diensten op de MSC ondersteund, met S-tag 1205 en C-tag 1030 voor de uitgelichte dienst. Het tweede lichtpad zal ook S-tag 1205 gebruiken, maar gebruikt een ander C-tag. • No labels