Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Indien de SURFnet-apparatuur geen licht meer ontvangt vanuit de klantapparatuur aan één zijde van een lichtpad, dan zal de SURFnet-apparatuur ervoor zorgen dat er ook geen licht gestuurd wordt op de andere zijde van het lichtpad. Mocht de netwerkfout in het SURFnet-domein zitten, dan wordt aan weerszijden van het lichtpad geen licht gestuurd naar de aangesloten klantapparatuur.

  • No labels