Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Research on Networks is een samenwerkingsprogramma tussen SURF en Nederlandse onderzoeksinstellingen waarin we onderzoek doen naar netwerktechnologieën. In Research on Networks onderzoeken we samen met netwerkonderzoekers van onze aangesloten instellingen netwerkspecifieke onderzoeksvragen. Hierdoor kunnen de uitdagingen waar SURF met zijn instellingen voor staat, worden opgelost en kunnen verbeteringen worden toegepast in het netwerk. Deze verbeteringen komen weer ten goede aan onderwijs en onderzoek.

Doe mee!

Wij zijn altijd op zoek naar onderzoekers die samen met SURF onderzoek willen doen naar nieuwe netwerktechnologieën. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar nip@surfnet.nl.

Research on Networks (RoN) projecten 2018

RoN 2018

Afgesloten Research on Networks (RoN) projecten

RoN 2017

Filter by label: