Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het SURF Netwerk Dashboard biedt instellingen een overzicht van alle SURF-netwerkdiensten. Infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen kunnen naast grafieken met verkeersstatistieken, ook de status en configuratie details van de afgenomen diensten inzien.

Navigatie

  • No labels