Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Met  'SURFinternet Protected statisch' sluiten instellingen aan met één fysieke poort op het SURFnet-netwerk. De instelling zet vanuit haar interne netwerk een statische default route op naar het SURFnet VRRP adres op de logische router (zie figuur). SURFnet zet vanaf beide corerouters een statische route van de bij de instelling behorende IP-range richting de instellingsrouter.

 

In dit schema alloceert SURFnet één /64 IPv6 en één /29 IPv4 nummerblok op de koppeling tussen de instellingsrouter en de SURFnet corerouters.

  • No labels