Dienst omschrijving

Voorheen was voor de afhandeling van PIN-verkeer de inzet van aparte, Currence gecertificeerde verbindingen, zoals telefoonlijnen, ADSL en GSM verplicht. SURFinternetpinnen bood hiervoor een oplossing door al het verkeer te bundelen en gezamenlijk, via het SURF netwerk, gecertificeerd naar de betalingsafhandelaars te sturen. Deze verplichting voor gecertificeerde verbindingen is al een tijdje vervallen. Het is inmiddels eenvoudig mogelijk om betaalterminals e.d. aan te sluiten op een normale internetaansluiting waardoor SURFinternetpinnen niet meer nodig is. 

SURFinternetpinnen wordt uitgefaseerd

Sinds 2010 is het gebruiken van een certificeerde verbinding voor betalingsverkeer niet meer verplicht. SURF Internetpinnen is niet meer beschikbaar voor nieuwe instellingen en de dienst per 1-1-2024 uitgefaseerd als de bestaande instellingen haar pin-terminals hebben gemigreerd naar het reguliere internet. Voor meer informatie hoe deze migratie uitgevoerd kan worden zie: Beëindiging SURFinternetpinnen.

Waarom uitfaseren SURFinternetpinnen

De dienst SURFinternetpinnen is in het leven geroepen, omdat betaalverwerkers een gecertificeerde verbinding vereisten. De dienst SURFinternetpinnen is speciaal voor dit doel opgericht. Door verbeterde beveiliging is het al sinds 2010 toegestaan om het betaalverkeer vanuit PIN terminals af te handelen via het reguliere SURFinternet. De afhandeling van het verkeer via een gecertificeerde verbinding is hiermee niet meer nodig, waardoor de meerwaarde van de dienst SURFinternetpinnen verloren is gegaan. De benodigde leveranciers stoppen en er is een eenvoudig alternatief.

Eenvoudig aansluiten op het reguliere netwerk

Om te voorkomen dat jouw instelling voor verrassingen komt te staan vragen wij alle afnemers van SURFinternetpinnen om voor 1 januari 2024 PIN terminals te migreren naar de reguliere SURFinternet aansluiting. Om je hierbij te ondersteunen hebben we een migratiestappenplan  opgesteld die je als leidraad kunt gebruiken. Ook kun je de online handleidingen van de twee grote PIN terminal leveranciers raadplegen voor het omzetten van de terminals. Ook kan de terminal leverancier ondersteuning bieden bij de migratie.

Onze SURFinternetpinnen leverancier heeft toegezegd de dienstverlening te kunnen garanderen tot 1 januari 2024. Hiermee kunnen SURF en de aangesloten instellingen de SURFinternetpinnen dienst op een gecontroleerde manier afbouwen en uitfaseren.

Vragen

Heb je vragen over de uitfasering van SURFinterpinnen? Je kunt meer informatie vinden in op deze WIKI pagina of neem contact op met Sander Klemann via  Sander.klemann@surf.nl  • No labels