Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Enkelvoudig lichtpad

Een enkelvoudig lichtpad biedt een punt-punt verbinding over het SURFnet netwerk die enkelvoudig is uitgevoerd. Een enkelvoudig lichtpad zal in geval onderbrekingen door onderhoudswerkzaamheden en storingen aan fibers geen failover uitvoeren en onderbroken blijven gedurende de verstoring. Daarom zou alleen in zeer specifieke gevallen deze variant ingezet mogen worden.

Protected lichtpad

Een protected lichtpad biedt resilience door gebruik te maken van een actief en backup pad in het netwerk. Wanneer op het actieve pad een incident – zoals een vezelbreuk – optreedt, schakelt de apparatuur in het SURFnet-netwerk automatisch over naar het andere pad, zodat de onderbreking minimaal blijft. Nadat een de verstoring is verholpen, zal het lichtpad terugvallen naar het originele pad. Hierdoor gebruikt het lichtpad altijd de kortste, actieve pad en dus de laagst mogelijke latency.

In tegenstelling tot een redundant lichtpad (welke hierna wordt beschreven) is de capaciteit van het lichtpad in het netwerk enkelvoudig beschikbaar, maar wordt de protectie in dit geval door het netwerk geborgd. Een protected lichtpad, door de enkelvoudige aansluiting, biedt geen bescherming tegen uitval van apparatuur op de eindlocaties.

Redundant lichtpad

Een redundant lichtpad wordt gecreëerd door middel van twee enkelvoudige paden, waarbij gebruik wordt gemaakt van volledig gescheiden geografische routes. De aansluiting bestaat aan beide zijden uit twee poorten en in feite is er daardoor sprake van een dubbele capaciteit van het lichtpad zolang beide paden operationeel zijn. Het realiseren van resilience is in dit geval de verantwoordelijkheid van de gebruiker(s) van het lichtpad. Deze variant is bij uitstek geschikt voor instellingen die ook in hun lokale infrastructuur beschikken over een redundant uitgevoerde configuratie.


SURFnet8 veranderingen voor lichtpaden

Doordat de onderliggende infrastructuur van SURFnet8 gebouwd is op een dynamisch forwarding plane (MPLS in combinatie met segment routing), zal elke verbinding in SURFnet8 worden gerouteerd. In geval van een verstoring zal de verbinding ge-herrerouteerd worden. Daarmee zijn alle verbindingen die hierboven zijn beschreven resilient uitgevoerd. Enkelvoudig lichtpaden zijn dan ook niet meer mogelijk in SURFnet8, het is altijd  protected lichtpad geworden. De twee linken van een redundant lichtpad zijn ook protected uitgevoerd. Dit zal met name merkbaar zijn bij werkzaamheden, waar in het verleden onderhoud aan een fiber een onderbreking opleverde op 1 van de linken, zal nu slechts een korte switchover (typisch <50ms) merkbaar zijn en alle poorten van het redundante lichtpaden blijven verkeer sturen.  • No labels