Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SURF specificeert de service levels voor alle diensten voor de doelgroep, inclusief de netwerkdiensten, in de SLS.

NetherLight, SURF's Open Exchange, heeft een eigen SLS: Netherlight - SLS.

SURFfirewall heeft een eigen SLS: SURFfirewall - SLS


  • No labels