Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SURFnet8: op weg naar 280 locaties!

Terugblik 2019: druk en leerzaam

Op 1 januari 2019 bestond het SURFnet8-netwerk nog maar uit 2 gloednieuwe Juniper MX2008-routers. Deze routers op onze hoofdlocaties - alias Bob en Alice - vormen het hart van het SURFnet8-netwerk. Straks bestaat ons netwerk in totaal uit 40 corelocaties, 18 metrolocaties en 222 accesslocaties. We kijken terug op een bijzonder druk, leerzaam en succesvol jaar.

Corenetwerk
Ons doel aan het begin van het jaar was om zo snel mogelijk de rest van ons corenetwerk uit te rollen. Eind april stonden al 38 van de 40 routers in ons netwerk te zoemen, onderling verbonden met 55 automatisch geconfigureerde verbindingen. Voor de laatste 2 corelocaties waren we afhankelijk van verhuizingen die in mei, juni en juli gerealiseerd werden. De verhuizing van onze PoP-locatie in Almere was relatief klein, maar die van de Eindhoven University of Technology (TU/e) vormde de afronding van een project met zo'n 2 jaar voorbereiding. In juli konden we dan eindelijk de laatste node in het corenetwerk plaatsen en met trots melden dat deze fase van het project was afgerond.

Migratie naar SURFnet8-netwerk
Ondertussen waren onze architectuur- en automationteams druk bezig om de software te ontwikkelen voor de configuratie van IP-services en om de migratie van de internetaansluitingen van SURFnet7 naar SURFnet8 volledig te automatiseren. In augustus volgde de officiële start van het migratietraject. Ons doel was om voor het begin van het nieuwe studiejaar zo veel mogelijk verkeer naar het SURFnet8-netwerk te migreren. Deze migraties zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Accesslocaties
In oktober startten we ook met de eerste accesslocaties. Dat zijn locaties die via een glasvezelring zijn aangesloten op het corenetwerk en waar de SURFnet7-apparatuur meestal direct vervangen wordt door SURFnet8-apparatuur. Qua omvang is het accessnetwerk het grootste deel van ons netwerk (circa 80 procent). In totaal bestaat ons netwerk straks uit 40 corelocaties, 18 metrolocaties en 222 accesslocaties.

Druk, leerzaam en succesvol jaar
Het SURFnet8-projectteam kan terugkijken op een bijzonder druk, leerzaam, maar ook succesvol jaar. In het eerste deel van dit jaar bouwden we 40 corelocaties en inmiddels zijn daar 9 metrolocaties aan toegevoegd. Sinds de zomer zijn er al 70 internetaansluitingen gemigreerd en vervingen we de apparatuur op 21 accesslocaties. En dat allemaal met nieuwe software, nieuwe processen en zonder ongelukken. Daar mogen we best trots op zijn.Vooruitblik

In het nieuwe jaar ligt de ambitie binnen het SURFnet8-project nog hoger dan in de afgelopen jaren. We zijn al ver gekomen en veel deelprojecten zijn afgerond. Maar binnen het grotere plaatje waren dit vooral de voorbereidingen en randvoorwaarden die ons in staat stellen om in 2020 de bulk aan klantaansluitingen te migreren. Volgend jaar houden we ons dus niet alleen bezig met kwaliteit, maar ook met kwantiteit.

Ambitieus plan
Voor 2020 is het de bedoeling dat we 70 procent van het totale aantal locaties migreren. In concrete aantallen hebben we het dan ongeveer over 200 locaties, 160 internetaansluitingen en 380 lichtpaden. Een ambitieus plan, waarvoor we alles in het werk stellen om dat te verwezenlijken.

Voor iedereen fijne kerstdagen en een geweldig 2020!


Over Project SURFnet8 en deze update

SURF werkt binnen Project SURFnet8 aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Met SURFnet8 zorgen we niet alleen voor een hoge betrouwbaarheid en continuïteit, maar ook voor flexibiliteit en nieuwe mogelijkheden in de toekomst. De vernieuwing van de optische laag hebben we in 2018 afgerond. Komende jaren vernieuwen we de servicelaag.

Je krijgt deze maandelijkse update omdat jouw instelling is aangesloten op het SURFnet-netwerk. Heb je een vraag of wil je je afmelden voor deze update, bijvoorbeeld omdat deze informatie niet relevant is voor jouw functie? Stuur een e-mail naar klantsupport@surfnet.nl.


Lees meer over Project SURFnet8 op SURF.nl

  • No labels