Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSURFnet8: 10, 40 én 100G!

Terugblik: voorbereidende werkzaamheden

Zoals gepland besteedden we in februari veel tijd aan werkzaamheden die enigszins onder de radar bleven, maar wel noodzakelijk zijn om ons voor te bereiden op de grote hoeveelheid werk de komende maanden. Zo bouwden we, naast de migratie van een handvol locaties en services, het Netherlight-platform verder op en ontsloten we een nieuwe metrolocatie in Amsterdam. Verder maakten we hardware in ons productienetwerk vrij voor hergebruik, verhuisden we ons testbed en bereidden we een aantal service providers voor op de migratie naar SURFnet8.  

Vooruitblik: service providers migreren

In maart gaan we door met deze voorbereidingen, waarbij we in ieder geval ons metronetwerk in Zuidoost-Nederland willen afmaken en een groot deel van de service providers migreren. Daarnaast verwachten we in maart de snelheid in de migratie van locaties en services weer verder op te schroeven.  


'Weer jaren vooruit dankzij SURFnet8'

Niet alleen 10 of 40, maar ook 100 gigabit per second (Gbit/s) is mogelijk bij SURFnet8. Zo beschikken instellingen over een modern netwerk waarmee ze weer jaren vooruit kunnen. Meer snelheid betekent meer data versturen en efficiënter werken. Universiteit Wageningen en JIVE stapten al over op de 100 Gbit/s-poort. 

Lees meer in het artikel 'Weer jaren vooruit dankzij SURFnet8'


Over Project SURFnet8 en deze update

SURF werkt binnen Project SURFnet8 aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Met SURFnet8 zorgen we niet alleen voor een hoge betrouwbaarheid en continuïteit, maar ook voor flexibiliteit en nieuwe mogelijkheden in de toekomst. De vernieuwing van de optische laag hebben we in 2018 afgerond. Komende jaren vernieuwen we de servicelaag.

Je krijgt deze maandelijkse update omdat jouw instelling is aangesloten op het SURF-netwerk. Heb je een vraag of wil je je afmelden voor deze update, bijvoorbeeld omdat deze informatie niet relevant is voor jouw functie? Stuur een e-mail naar klantsupport@surfnet.nl.


Lees meer over Project SURFnet8 op SURF.nl

  • No labels