Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataGoede voorbereiding, halve werk

Terugblik: hobbelig maar succesvol

De maand mei was een relatief korte maand omdat we naast de twee reguliere feestdagen nog twee extra vrije dagen hebben gepland. Dat had natuurlijk alles te maken met de COVID-19-situatie en in het algemeen zorgt dit voor meer hobbels op de weg. Omdat de internetverbinding op dit moment gezien wordt als de levenslijn voor de thuiswerkers is het soms lastig om een moment te plannen voor een migratie. Verder zijn instellingen weliswaar steeds vaker open voor werkzaamheden, maar de bezetting is meestal beperkt en daardoor kunnen we vaak niet zo lang werken als we zouden willen. Om die reden zijn de nieuwe metrolocaties in Heerlen en Maastricht inmiddels wel op het SURFnet8-netwerk aangesloten, maar nog niet helemaal operationeel.

Ondanks deze planningsuitdagingen is de afgelopen maand toch zeer succesvol geweest. Allereerst zetten we de eerste grote stap voor het NetherLight-platform met de migratie van het gehele LOFAR- en JIVE-netwerk. Een complexe klus waarvoor we op beide PoP-locaties van de Rijksuniversiteit Groningen en op onze hoofdlocatie in Amsterdam aan de slag moesten. Tegelijkertijd moesten we met vier partijen tegelijk schakelen om de migratie in goede banen te leiden. We hielden er rekening mee dat dit een lange dag kon worden, maar het liep als een trein en we waren bijna twee uur eerder klaar dan gepland. Een goede voorbereiding is het halve werk, zeggen ze weleens.

Verder hebben we in mei de laatste service providers gemigreerd. Dat betekent dus dat partijen als Microsoft Azure, T-Mobile en Vancis nu allemaal op SURFnet8 zijn aangesloten. Een ander mooi resultaat is dat we de allereerste Ciena 5410-switch uit het SURFnet7-netwerk verwijderden. Dat zijn de grote jongens van het SURFnet7-netwerk en dit was de eerste van in totaal 35 switches die we in de loop van het jaar gaan verwijderen. Dat betekent minder kans op storingen en ongepland onderhoud, dus elke node die we verwijderen is mooi meegenomen. Ten slotte migreerden we de afgelopen maand ook nog zeven accesslocaties en bouwden we een paar nieuwe locaties op. Al met al een prachtig resultaat voor deze korte maand. 

Vooruitblik: langzaam naar normaal

In de komende maand worden de COVID-19-maatregelen versoepeld en we verwachten dat we langzaam weer naar een normale situatie gaan. Maar veel onderwijsinstellingen kondigden al aan geen fysiek onderwijs meer te geven dit studiejaar. Het zal per instelling verschillen hoe daar op locatie mee wordt omgegaan. Wij blijven de komende maand in ieder geval nog volgens dezelfde structuur werken en houden zoveel mogelijk rekening met een bijzondere situatie op de meeste locaties.

In juni hebben we in ieder geval weer een mooie mijlpaal in het vizier. Ons doel is namelijk om het resterende deel van het NetherLight-platform te migreren naar SURFnet8. Hiervoor planden we inmiddels drie migratiedagen in. Daarnaast willen we ook ons metronetwerk weer verder uitbreiden met locaties in Venlo en Aken. Ten slotte willen we in juni vooral weer snelheid gaan maken met het migreren van accesslocaties.

Als gevolg van de COVID-19-crisis heeft het project vertraging opgelopen, maar we gaan er nog steeds vanuit dat het mogelijk is om het project voor het einde van het jaar af te ronden. Hiervoor moeten we dan natuurlijk wel enkele aanpassingen doen in onze planning. Om onze doelen te realiseren, zullen we daarom de komende weken de instellingen van de resterende accesslocaties aanschrijven voor aanvullende informatie. Met name over de situatie in de apparatuurkast én de bezetting op de locaties zodat we een goede planning kunnen maken. Jullie input wordt gewaardeerd! 

Over Project SURFnet8 en deze update

SURF werkt binnen Project SURFnet8 aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Met SURFnet8 zorgen we niet alleen voor een hoge betrouwbaarheid en continuïteit, maar ook voor flexibiliteit en nieuwe mogelijkheden in de toekomst. De vernieuwing van de optische laag hebben we in 2018 afgerond. Komende jaren vernieuwen we de servicelaag.

Je krijgt deze maandelijkse update omdat jouw instelling is aangesloten op het SURF-netwerk. Heb je een vraag of wil je je afmelden voor deze update, bijvoorbeeld omdat deze informatie niet relevant is voor jouw functie? Stuur een e-mail naar klantsupport@surfnet.nl.


Lees meer over Project SURFnet8 op SURF.nl
  • No labels