Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Start migreren acceslocaties

Terugblik: migreren acceslocaties

De afgelopen maanden migreerden we alleen SURFinternet-aansluitingen op onze corelocaties. Dat zijn locaties waar het SURFnet7- en SURFnet8-netwerk naast elkaar draaien. In november zijn we gestart met de migratie op acceslocaties. Op deze locaties volgen we een iets ander scenario, waarbij we de SURFnet7-apparatuur direct vervangen met SURFnet8-apparatuur. In november migreerden we op deze manier al 8 locaties in Breda, Utrecht, Amersfoort, Arnhem en Maastricht. Deze migraties verliepen zonder problemen. Daarnaast bouwden we in november het metronetwerk in Zeeland af, zodat we ook in dit deel van het land kunnen starten met migraties. Ten slotte zijn de geautomatiseerde workflows voor lichtpaden gereed voor de laatste tests.


Vooruitblik: rondom de feestdagen

December is altijd een korte maand. Niet alleen zijn de dagen kort, maar veel instellingen sluiten hun deuren tijdens de kerstvakantie. Ook kondigen veel organisaties een netwerk-freeze af rond de jaarwisseling. Wij houden natuurlijk rekening met al deze wensen, dus onze activiteiten vinden vooral in de eerste 3 weken van de maand plaats. In die periode gaan wij in ieder geval verder met de migratie van de SURFinternet-aansluitingen op acceslocaties. Verder streven we ernaar om de eerste pilotmigraties met lichtpaden uit te voeren. Als deze pilot succesvol is, dan kunnen we na de kerst- en nieuwjaarsborrel op volle kracht vooruit.

Blog: Hoe verhuis je het internet? Fiber per fiber, klant per klant, service per service

Thuis is dat vrij simpel. Je pakt je modem en eventueel een losse switch, router en access point en zet die elders in huis neer, verlegt misschien een UTP-kabel, wat coax of een glasvezel en klaar is Kees. Maar ben je de internet service provider van meer dan 1 miljoen eindgebruikers en heb je verhuisplannen, dan is dat andere koek. SURFnet verhuist in 2019-2020 de hoofdlocatie in Amsterdam.

Lees meer in het blog van Joey Boon

Over Project SURFnet8 en deze update

SURF werkt binnen Project SURFnet8 aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Met SURFnet8 zorgen we niet alleen voor een hoge betrouwbaarheid en continuïteit, maar ook voor flexibiliteit en nieuwe mogelijkheden in de toekomst. De vernieuwing van de optische laag hebben we in 2018 afgerond. Komende jaren vernieuwen we de servicelaag.

Je krijgt deze maandelijkse update omdat jouw instelling is aangesloten op het SURFnet-netwerk. Heb je een vraag of wil je je afmelden voor deze update, bijvoorbeeld omdat deze informatie niet relevant is voor jouw functie? Stuur een e-mail naar klantsupport@surfnet.nl.


Lees meer over Project SURFnet8 op SURF.nl
  • No labels