Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Om gebruik te maken van SURFsecureID moet de dienst of voorziening worden gekoppeld. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven welke diensten een koppeling hebben met SURFsecureID (in de pilot- of de productieomgeving): 

 • MS ADFS
 • Office 365
 • Citrix Netscaler
 • DataNose (UvA)
 • BigIP F5
 • GradeWork | Xebic
 • RemindoToets | Paragin BV
 • SAP Employee File Management portal (in gebruik bij HvA en UvA)
 • TestVision Online | Teelen
 • Canon Printshop | Xpressionmanager
 • Figshare
 • Osiris
 • Peoplesoft
 • Eduarte
 • SURFcumulus
 • Topdesk
 • Proquro
 • Unit4
 • Youforce | RAET
 • Progress
 • eduVPN
 • AFAS

In de pijplijn (test, dus nog geen zekerheid dat deze diensten beschikbaar komen voor Sterke Authenticatie!): • No labels